مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعاتمبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات

مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::1 – 2 مقدمه.. 17

5 – 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات.. 23

6 – 2 گزارشات پیش بینی مدیریت و استفاده کنندگان از این گزارشات 24

7- 2 فواید پیش بینی های مدیریت برای مدیران ، سرمایه گذاران و سایر اشخاص.. 25

8 – 2 خوش بینی مدیریت در پیش بینی عایدی.. 26

9-2 تعریف تصمیم گیری.. 28

10-2 رفتار هزینه بر اساس نظریه جدید.. 29

11-2 پیش بینی مدیریت و خطای پیش بینی مدیریت.. 29

12-2 عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده.. 31

1-12-2 ساختار سرمایه 33

2-12-2 رابطه طول عمر شرکت، و تاثیر آن بر دقت پیش بینی مدیران 33

3-12-2 نوع اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارشات پیش بینی مدیریت 34

13-2 فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن 34

14-2 خلاصه فصل.. 37

1 – 2 مقدمه

ما با مبنا قرار دادن مدل "چسبندگی هزینه" که توسط اندرسن و همکارانش در سال 2003 پایه گذاری شد؛ در صدد آن برآمدیم که رفتار مدیران ایرانی را در نحوه ی پیش بینی های عائدی های سالانه، مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه تحقیق بر آن شدیم که نحوه ی پیش بینی فروش و هزینه ها را به تفکیک مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا عایدی ها، خود حاصل جبری فروش و هزینه هاست؛ و پیدا شدن هرگونه خطا در پیش بینی عایدها را می توان به خطا در پیش بینی فروش، خطا در پیش بینی هزینه ها و یا خطا درپیش بینی هر دو، نسبت داد.

از نظر تئوری، "بها" عبارت است ازفدا کردن منابع، به منظور ایجاد خدمت یا محصول برای فروش، با هدف بدست آوردن منافع در آینده (عثمانی، 1385).

ازآنجایی که فرآیند بودجه بندی با پیش بینی فروش شروع می شود (آتکینسن، بنکر و یانگ[1]، 1997). عقل سلیم حکم می کند؛ که تنها در صورت انتظار از وجود فروش (بنگاه های تولیدی)، مدیران مبادرت به صرف هزینه کنند؛ پس عموما" باید انتظار داشت که، هزینه ها با افزایش انتظار فروش، افزایش یابند؛

و با کاهش انتظار فروش، هزینه ها نیزکاهش یابند. در واقع مدیران زمانی هزینه می کنند که اطمینان معقولی از منفعت آتی آن داشته باشند.

موارد بالا نشان می دهد که توجه به ارتباط بین فروش پیش بینی شده و هزینه های پیش بینی شده، فراهم کننده ی اطلاعات عمیق تری در رابطه با چارچوب رفتار پیش بینی مدیران از عائدی ها در اختیار ما قرار می دهد.

با توجه به بندهای 6 ، 7 و 8 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان که در تاریخ 3/5/86 هجری شمسی، به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

بندها به شرح ذیل می باشند:

6- برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملكرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر 20 روز پس از ارائه توسط ناشر.

7- پیش‌بینی عملكرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملكرد واقعی3، 6 و 9 ماهه وسالانه، حداكثر 30 روز پس از پایان مقاطع سه ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی براساس عملکرد واقعی 6 ماهه حداکثر 20 روز پس از ارائه آن توسط ناشر.

8- پیش‌بینی عملكرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر با اهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداكثر 20 روز پس از ارائۀ اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر.

دسترسی به پیش بینی های مدیریت در ایران، فراهم کننده ی فرصتی منحصر به فرد برای پی بردن به چگونگی رفتار مدیریت در رابطه با پیش بینی هزینه ها، فراهم می آورد.

طبق نظر اندرسن 2003، در زمانی که مدیران پیش بینی کاهش فروش را دارند، برای خود، شروع به برآورد میزان کاهش هزینه ها به همان میزان می کنند؛ حال آنکه هزینه به راحتی بالا رفتن، پایین نخواهد آمد؛ واین ناشی از چسبندگی هزینه است.

تحقیقات تجربی نشان می دهد که در زمان انتظار کاهش فروش در آینده توسط مدیریت، نرخ پیش بینی کاهش هزینه ها بزرگتر از نرخ واقعی کاهش هزینه ها، خواهد بود . به زبان ساده تر اگر مدیران پیش بینی کاهش فروش را داشته باشند، شاید به علت خوش بینی، خود خدمتی، درنظر نگرفتن چسبندگی هزینه ها، کمبود اطلاعات و یا سایر عوامل، انتظار دارند هزینه ها نیز سریع کاهش یابند (یاسوکاتا، 2013)؛ حال آنکه نه تنها پیش بینی آنها با واقعیت فاصله دارد ، بلکه در شرایط واقعی نیز به علت چسبندگی هزینه، هزینه ها به نسبت واقعی کاهش فروش، کاهش نمی یابند.

اگر؛انتظار(پیش بینی)کاهش فروش <

وهمچنین،

در زمان انتظار افزایش فروش در آینده توسط مدیریت، نرخ پیش بینی افزایش هزینه ها کوچکتر از نرخ واقعی افزایش هزینه ها، خواهد بود . به زبان ساده تر اگر مدیران پیش بینی افزایش فروش را داشته باشند، شاید به علت خوش بینی، خود خدمتی[2]، درنظر نگرفتن چسبندگی هزینه ها، کمبود اطلاعات و یا سایر عوامل، انتظار دارند هزینه ها به کندی افزایش یابند (علی پناه و مشایخی، 1392)؛ حال آنکه نه تنها پیش بینی آنها با واقعیت فاصله دارد، بلکه در شرایط واقعی، هزینه ها به رشد خود ادامه خواند داد. و این رفتار، باعث خطای مضاعف در پیش بینی، و کاهش مطلوبیت گزارشات پیش بینی مدیریت، خواهد شد.

اگر؛انتظار(پیش بینی)افزایش فروش >

2- 2 گسترش ادبیات رفتار هزینه و پیش بینی مدیریت

تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 میلادی، در آثار برخی از دانشمندان از جمله سولومون و استابوس ارائه گردید. پس از آن نظرات فراوانی در این زمینه ارائه شد. از جمله نظریه نوریین[3] که عنوان می کند، هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت به ثابت و متغیر تقسیم می شوند و هزینه های متغیر، متناسب با تغییر در سطح فعالیت تغییر می کند (نورین و سدرستن[4] ،1994). برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت با نادیده گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. در جایی دیگر مینتز می گوید اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های فروش، اداری و عمومی صورت گیرد، تحلیل گران صورت های مالی آن را به عنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند. این تحلیل ممکن است گمراه کننده باشد. زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی واداری چسبنده باشند؛ با افزایش فروش، متناسب با آن حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند (مینتز[5]، 1994). مطالعات اندرسن، بنکر و جان کرمن در سال 2003 نیز نشان دهنده رفتار چسبنده هرینه های توزیع و فروش بود.[1] Atkinson Banker & Young

[2] self - serving

[3] Noreen E

[4] Noreen & Soderstrom

[5] Mintzمبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات


مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت


مبانی نظری افشاء اطلاعات


مبانی نظری


گزارشات پیش بینی مدیریت


افشاء اطلاعات


بررسي دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران - دانلود ...

شرکت های ثبت شده در بورس تهران، با توجه به الزامات دستورالعمل افشاء، گزارشات پیش بینی مدیریت را ارائه می کنند؛ این گزارشات معمولا” قبل از شروع دوره ی مالی یا بصورت دوره ای و یا حتی به صورت مقایسه ای در انتهای دوره، ارائه می شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیران(فصل 2)|xn11390

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیران (فصل دوم) در 26 صفحه در قالب word ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و تبیین رفتار پیش بینی ...

همانطور که در ادامه مشخصات فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و تبیین رفتار پیش بینی مدیریت وافشاء اطلاعات (فصل دوم) را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات ...

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات، سرمایه‌گذاران نهادی و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات حسابداری و ...

همانطور که در ادامه مشخصات فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گزارشات پیش بینی مدیریت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گزارشات پیش بینی مدیریت دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

دانلود کامل فایل برخورد مناسب معلم با ایجاد انگیزه دانش ...

Previous Previous post: دانلود کامل فایل مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیران(فصل 2)|te11390

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیران (فصل دوم) در 26 صفحه در قالب word ...

بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ...

خلیفه سلطانی و همکاران (1389) نشان دادند بین خطای ‌پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت وجود دارد، در شرکت‌هایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می‌کنند این ارتباط مثبت قوی‌تر است.

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی - فرادرس

فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی سود مدیران(فصل 2)

... نظري پیش بینی مدیریت و ... مدیریت و افشاء اطلاعات ... مبانی نظری پیش بینی ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گزارشات پیش بینی مدیریت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش گزارشات پیش بینی مدیریت دارای 29 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفهوم و تبیین رفتار پیش بینی ...

دانلود مبانی نظری و ... 2 اهداف گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات 23 6 – 2 گزارشات ...

مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعات ...

... دارای اطلاعات افشاء ... مبانی نظری تحقیق مدیریت ... صورت اطلاعات و پیشبینی ...

دانلود کامل فایل برخورد مناسب معلم با ایجاد انگیزه دانش ...

Previous Previous post: دانلود کامل فایل مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات

دانلود و خرید مقالات و پروژه های دانشگاهی

مبانی نظری گزارشات پیش بینی مدیریت و افشاء اطلاعات. مبانی نظری گزارشات پیش بینی ...

بایگانی‌های مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات حسابداری و ...

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم افشای اطلاعات حسابداری و ارزش اطلاعات ... و پیش بینی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات ...

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت ... گزارشات و افشاء ... اطلاعات پیش بینی ...

بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی‌های ...

خلیفه سلطانی و همکاران (1389) نشان دادند بین خطای ‌پیش‌بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مثبت وجود دارد، در شرکت‌هایی که در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می‌کنند این ارتباط مثبت قوی‌تر است.