بررسی وضعیت بهدشت روانی بر رفتار کودکان پیش دبستانی1 – 1 – مقدمه.....................................................................................................................................................................2 2 – 1 – بیان
1 – 1 – مقدمه.....................................................................................................................................................................2

2 – 1 – بیان مسأله........................................................................................................................................................... 4

3 – 1 – اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق.................................................................................................................. 5

4 – 1 – اهداف تحقیق ....................................................................................................................................................7

اهداف کلی : ........................................................................................................................................................................ 7

اهداف جزئی...........................................................................................................................................................................7

5 – 1 – سوالات تحقیق.................................................................................................................................................. 8

6 – 1 – تعاریف واژه ها و اصطلاحات......................................... ................................................................................ 9

1 - بهداشت روانی.............................................................................................................................................................. 9

2 – کودکان پیش دبستانی.............................................................................................................................................. 9

تاریخچه بهداشت روانی.....................................................................................................................................................11

تاریخچه بهداشت روانی در ایران................................................................................................................................... 13

تعریف بهداشت روانی.........................................................................................................................................................14

دیدگاههای متخصصان و مکاتب مختلف در مورد بهداشت روانی...........................................................................14

نظر روان پزشکان.............................................................................................................................................................. 16

نظر روان کاوان.....................................................................................................................................................................16

مکتب زیست گرایی.............................................................................................................................................................16

مکتب گرایی.........................................................................................................................................................................16

دیدگاه سازمان بهداشت جهانی.......................................................................................................................................17

هدف بهداشت روانی..........................................................................................................................................................17

به طور خلاصه و فهرست وار بهداشت روانی دارای سه هدف اصلی است..............................................................17

هدف های بهداشت روانی را می توان در سه قسمت زیر بیان کرد........................................................................18

اصول بهداشت روانی.........................................................................................................................................................18

اصول اساسی بهداشت روانی عبارتند از.......................................................................................................................18

بهداشت روانی در دوران کودکی.................................................................................................................................. 19

رابطه نیاز به ارزش ایمنی با بهداشت روانی...............................................................................................................20

بهداشت روانی و رابطه با والدین...................................................................................................................................21

علل شیوع بیماریهای روانی............................................................................................................................................23

زمان بندی و رویدادهای تسریع کننده........................................................................................................................23

پیشگیری............................................................................................................................................................................24

پیشگیری اولیه..................................................................................................................................................................24

پیشگیری ثانوی متضمن رعایت موارد زیر است........................................................................................................25

پیشگیری ثانویه.................................................................................................................................................................26

پشگیری ثالث....................................................................................................................................................................26

مدل های دیگر پیشگیری...............................................................................................................................................26

نتایج کلی از ارزیابی سه نوع پیشگیری در بهداشت روانی ................................................................................... 27

درمان بیماریهای روانی...................................................................................................................................................30

درمان بیماریهای روانی به طرق مختلف صورت می گیرد که عبارتند از............................................................31

پنج قاعده کلی برای تضمین بهداشت روانی فرزندان برای والدین.......................................................................31

1 - فرزند خود را دوست داشته باشید....................................................................................................................31

2 - برای فرزند خود الگوی خوبی باشید................................................................................................................32

3-فرزند را آموزش دهید............................................................................................................................................32

4-فرزند خود را با انضباط بار بیاورید......................................................................................................................33

5-به مسئولیت های خود آگاه شوید..................................................................................................................... 33

نقش بهداشت روانی در پیشگیری از اختلالات روانی..........................................................................................33

تعریف اختلال سلوک (اختلال رفتاری)..................................................................................................................34

اختلال سلوک: تعریضی دیگر....................................................................................................................................35

زمینه های تاریخی......................................................................................................................................................35

پیشگیری از اختلالات رفتاری................................................................................................................................. 36

خدمات اجتماعی، اهمیت شغل، حرفه و کاریابی................................................................................................ 36

پیشینه تحقیق..............................................................................................................................................................38

روش تحقیق..................................................................................................................................................................42

جامعه آماری.................................................................................................................................................................42

نمونه آماری...................................................................................................................................................................42

شیوه های تحقیق........................................................................................................................................................42

ابزار تحقیق....................................................................................................................................................................42

روش آماری...................................................................................................................................................................42

شیوه های مورد استفاده در این پژوهش...............................................................................................................43

تجزیه و تحلیل داده ها..............................................................................................................................................45

خلاصه تحقیق.............................................................................................................................................................70

بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................................................70

پیشنهادات...................................................................................................................................................................71

محدودیت های تحقیق..............................................................................................................................................71

منابع ............................................................................................................................................................................72
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی وضعیت بهدشت روانی بر رفتار کودکان پیش دبستانی


بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی ...

بررسی تأثیر آموزش پیش دبستانی بر ... بررسی تأثیر آموزش پیش ... روانی برای كودكان پیش ...

دانلود فایل ( تحقیق درس آموزش مفاهیم قرآنی به کودکان پیش ...

... به کودکان پیش دبستانی از ... بررسی وضعیت بهدشت روانی بر ... بر رفتار کودکان پیش ...

تحقیق تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان

... بر رفتار کودکان پیش دبستانی دانلود تحقیق در مورد بررسی وضعیت بهداشت روانی کودکان ...

میگنا - ویژگی های کودکان پیش دبستانی

... کودکان پیش دبستانی، به بررسی و ... با کودکان پیش دبستانی ... و رفتار ...

دریافت فایل بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در …

... بر رفتار کودکان پیش دبستانی ... بررسی وضعیت بهدشت روانی ... وضعیت بهدشت روانی بر ...

فروشگاه فایل های شهرسازی|معماری,urbanshop.ir

... بهدشت روانی بر رفتار کودکان پیش دبستانی,بررسی ... سواد,بررسی سلامت روانی ...

دانلود گزارش کارآموزی پیش دبستانی و مهد …

بررسی وضعیت بهدشت روانی بر ... بررسی وضعیت بهدشت روانی بر رفتار کودکان پیش دبستانی ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی

ol1-بررسی وضعیت ... ol164 -پیش بینی سرسختی روانی بر ... بر رفتار کودکان پیش دبستانی.

دانلود پاورپوینت بررسی خصوصیات روانی و اجتماعی …

... نامه بررسی وضعیت ... بر رفتار کودکان پیش ... در کودکان دبستانی و ...

تاثیر قصه گویی بر کاهش خشم کودکان پیش دبستانی

... بررسی تاثیرقصه گویی بر ... ي کودکان پیش دبستانی ... پیش دبستانی داراي رفتار ...