ارشد رشته ام-بی-ای سال 90-91 نوبت دومکه شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 برنامه ریزی استراتژیک در عمل تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی تصمیم گیری کمی برای مدیران تفکر و دید


که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
برنامه ریزی استراتژیک در عمل
تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی
تصمیم گیری کمی برای مدیران
تفکر و دید استراتژیک
تئوریهای مدیریت 2
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
زبان تخصصی ام بی ای
مدریت مالی و حسابداری
مدیریت اسلامی
مدیریت تحول
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1


برنامه ریزی استراتژیک در عمل


تحلیل تطبیقی از استراتژیهای سازمانی


تصمیم گیری کمی برای مدیران


تفکر و دید استراتژیک


تئوریهای مدیریت 2


ریاضیات پایه و مقدمات آمار


زبان تخصصی ام بی ای


مدریت مالی و حسابداری


مدیریت اسلامی


مدیریت تحول


مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

رشته های جدید در کارشناسی ارشد پیام نور اضافه می …

رشته های جدید در کارشناسی ارشد پیام نور ایجاد رشته های تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ...

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور | همیشه آنلاین

زمان دقیق اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم بهمن ماه زمان دقیق اعلام نتایج ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

رشته های جدید در کارشناسی ارشد پیام نور اضافه می …

رشته های جدید در کارشناسی ارشد پیام نور ایجاد رشته های تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ...

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور | همیشه آنلاین

زمان دقیق اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم بهمن ماه زمان دقیق اعلام نتایج ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

رشته های جدید در کارشناسی ارشد پیام نور اضافه می …

رشته های جدید در کارشناسی ارشد پیام نور ایجاد رشته های تحصیلی جدید در مقطع کارشناسی ...

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور | همیشه آنلاین

زمان دقیق اعلام نتایج کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم بهمن ماه زمان دقیق اعلام نتایج ...