ترجمه طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBAساخت سیستم­های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA چکیده نرم افزار ارتباطی و خدمات توزیعی برای برنامه­های کاربردی نسل بعدی باید قابل اعتماد، کارآمد، انعطاف­پذیر و


ساخت سیستم­های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA
چکیده
نرم افزار ارتباطی و خدمات توزیعی برای برنامه­های کاربردی نسل بعدی باید قابل اعتماد، کارآمد، انعطاف­پذیر و قابل­استفاده مجدد باشد. این الزامات موجب ایجاد انگیزه در استفاده از معماری کارگزار درخواست شی مشترک (CORBA) می­شود. با اینحال، ساخت برنامه­های کاربردی بسیار در دسترس با استفاده از CORBA بسیار دشوار است. نه پیاده­سازی­های مرسوم و نه استاندارد CORBA بطور مستقیم به مسائل پیچیده مربوط به محاسبات توزیعی، همانند خدمات زمان-واقعی و یا کیفیت سرعت بالا، خرابی نسبی، ارتباطات گروهی، و ترتیب عادی رویدادها نمی­پردازند. این مقاله به توصیف چارچوب مبتنی CORBA می­پردازد که از مدل همزمانی مجازی برای پشتیبانی از سیستم­های توزیعی داده-مطمئن و فرایندگرا استفاده می­کند که از طریق روش­های همزمانی و ارسال­های غیرهمزمان پیام­ ارتباط برقرار می­کند.

Communication software and distributed services for next-generation applications must be reliable, efficient, flexible, and reusable These requirements motivate the use of the Common Object Request Broker Architecture (CORBA) However, building highly available applications with CORBA is hard Neither the CORBA standard nor conventional implementations of CORBA directly address complex problems related to distributed computing, such as real-time or high-speed quality of service, partial failures, group communication, and causal ordering of events This article describes a CORBA-based framework that uses the Virtual Synchrony model to support reliable data- and process-oriented distributed systems that communicate through synchronous methods and asynchronous messaging

ساخت سیستم­های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA
این الزامات موجب ایجاد انگیزه در استفاده از معماری کارگزار درخواست شی مشترک مربوط به گروه مدیریت شی (OMG CORBA) می­شود [1و2]. CORBA یک استاندارد باز برای محاسبات شی توزیعی است. CORBA مجموعه­ای از اجزا را تعریف می­کند که به برنامه­های کاربردی مشتری این اجازه را می­دهد که برنامه­های کاربردی در پیاده­سازی شی راه دور را تعریف کند. CORBA انعطاف­پذیری و قابلیت حمل نرم افزار را با اتوماسیون بسیاری از وظایف توسعه مشترک مانند رجیستر، مکان و فعال­سازی شی؛ دی­مالتی­پلکس کردن؛ قاب­گیری و کنترل؛ مارشالینگ و دمارشالینگ پارامتر و توزیع عملیاتی افزایش می­دهد.
تجربه چند سال گذشته [ 3] نشان می­دهد که CORBA به خوبی برای برنامه­های کاربردی حداکثر- تلاش و سرور- مشتری نسبت به شبکه­های محلی مرسوم (مانند اترنت و حلقه رمز) مناسب است. با اینحال، ساخت برنامه­های کاربردی بسیار در دسترس با CORBA بسیار دشوارتر است. نه پیاده­سازی­های استاندارد و نه پیاده­سازی­های مرسوم C­­­ORBA به طور مستقیم به مسائل پیچیده مربوط به محاسبات توزیعی، همانند خدمات زمان-واقعی [4] و یا عملکرد سریع [5]، ارتباطات گروهی [6]، خرابی­های جزئی [7] و ترتیب عادی رویدادها [8] نمی­پردازد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مسائل قابلیت اطمینان


مسائل کیفیت نرم¬افزار


ارزیابی راه حل های جایگزین


ردیف¬های پیام


مانیتور¬های پردازش تبادل


همزمانی مجازی


مدل یکپارچه قابلیت اطمینان


CORBA


Application کاربرد، برنامه کاربردی، اپلیکیشن


Realtime زمان بلادرنگ


constructing reliablecomputer