پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگدرآمدطرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت


درآمدطرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند. علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیك و ژئواستراتژیك در دهه آینده نقشی كلیدى در صحنه سیاست جهان ایفا خواهد كرد. اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است. درآمد
طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ به دیده شک می نگرند و نگرانند که سیاست جدید آمریکا موجب تشدید بی ثباتی و فروپاشی دولت های منطقه گردد. از سوی دیگر، اروپا نگران است که نومحافظه کاران آمریکا با استفاده از این طرح ابتکار عمل در منطقه خاورمیانه را از دست اروپائیان برباید. دولتهای منطقه که غالبا از پشتیبانی مردم برخوردار نمیباشند و از هر تغییر جدی هراسانند این سیاست را دخالت در امور داخلی خود میدانند. بسیاری از نیروهای سیاسی منطقه طرح خاورمیانه بزرگ را یک طرح امپریالیستی با چهره دموکراتیک میدانند که هدف آن گسترش هژمونی آمریکا بر منطقه و دستیابی به ثروت نفت آن میباشد. بسیاری دیگر آنرا راه نجات خاورمیانه از بنیادگرایی وحکومتهای استبدادی میدانند. عده ای برای طرح خاورمیانه بزرگ اساسا ارزش استراتژیک قائل نیستنتد و آنرا یک حرکت تاکتیکی از سوی آمریکا برای منحرف ساختن افکار عمومی جهان نسبت به حمله به عراق میدانند. برخی از منتقدین برآنند که با توجه به تجربه عراق طرح خاورمیانه بزرگ اساسا منتفی و شکست خورده است. از سوی دیگر عده ای از سیاستگذاران آمریکا تاکید میکنند که طرح خاورمیانه بزرگ هنوز در آغاز راه است و خواهان بودجه و پشتیبانی سیاسی بیشتر برای اجرای این طرح میباشند. علیرغم اختلاف نظرهای فوق، غالب بازیگران صحنه سیاست "خاورمیانه بزرگ" ضرورت انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در منطقه تحت پوشش طرح خاورمیانه بزرگ را میپذیرند و معتقدند که خاورمیانه از نظر ژئوپولیتیك و ژئواستراتژیك در دهه آینده نقشی كلیدى در صحنه سیاست جهان ایفا خواهد كرد. اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ


مدیریت بازرگانی


دانلود پروژه پایان تحصیلی


خاورمیانه


دانلود پایان نامه


حسابداری


پایان نامه


مقاله


پروژه


دانلود تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ – …

... پروژه،پایان نامه ... مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ... مروری بر عملکرد طرح ...

تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ – یاهو …

دانلود رایگان تحقیق مروری بر عملکرد طرح ... طرح خاورمیانه بزرگ ... پایان نامه, ...

دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - …

دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح ... از پایان نامه ... طرح خاورمیانه بزرگ بر ...

پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی نسبت به ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ | شبکه مقاله

... مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ درآمد طرح خاورمیانه بزرگ ... پایان نامه طرح ...

دانلود رایگان تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مروری بر عملکرد طرح ... کشورهای اروپایی نسبت به عملی بودن و موفقیت طرح خاورمیانه بزرگ ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ | aynar

پایان نامه; ... طرح خاورمیانه بزرگ مروری بر ... بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار ... ,مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ... پایان نامه;

دانلود تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

دانلود تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ ...

دانلود فایل کامل پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

... پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ. ... نامه مروری بر عملکرد طرح ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ دسته: ... مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ دسته: ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - علوم سیاسی

چکیده مطالب کتاب دیباچه ای بر ... خاورمیانه ... سایبر (٢٠) اینترنت (۱۳) پایان نامه و ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار ... ,مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ... پایان نامه;

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - کوشا فایل

پایان نامه (2) ... فایل مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ... مروری بر عملکرد طرح ...

دانلود تحقیق، پروژه و پایان نامه های رشته حسابداری

... هر تحقیق و پایان نامه بر روی عنوان ... مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ. 51. طرح ...

دانلود (پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ ...

سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. عنوان محصول دانلودی:پایان نامه مروری بر عملکرد طرح ...

فروشگاه نیکو فایل دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ. مقاله ای مفید و کامل . لینک پرداخت و دانلود *پایین ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ دسته: حسابداری بازدید: 9 بار فرمت فایل: doc حجم فایل ...

دانلود فایل کامل پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

... پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ. ... نامه مروری بر عملکرد طرح ...

دانلود پایان نامه بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان …

مقالات مرتبط: دانلود فایل کامل پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ لحظات ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - علوم سیاسی

چکیده مطالب کتاب دیباچه ای بر ... خاورمیانه ... سایبر (٢٠) اینترنت (۱۳) پایان نامه و ...

دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ با …

دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ... طرح خاورمیانه بزرگ بر ... پایان نامه ...

دانلود فایل کامل پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

... پایان نامه مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ. ... نامه مروری بر عملکرد طرح ...

تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ نوع فایل : Word تعداد صفحات : 59 عضویت; ورود به سایت ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ | کوثر

مقاله اقتصادی با عنوان مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ در فرمت ورد در 51 صفحه و حاوی ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - کوشا فایل

پایان نامه (2) ... فایل مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ... مروری بر عملکرد طرح ...

فروشگاه نیکو فایل دانلود مقاله مروری بر عملکرد طرح ...

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ. مقاله ای مفید و کامل . لینک پرداخت و دانلود *پایین ...

مقاله مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

درآمدطرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای اروپایی ...

دانلود تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ - …

... پایان نامه , ... دانلود تحقیق مروری بر عملکرد طرح ... مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه ...

تحقیق مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ » دانلود …

درآمد طرح خاورمیانه بزرگ واکنش های بسیار متفاوتی را برانگیخته است. کشورهای ...