بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالیبررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی چكیده: پیش گفتار پیشینه تحقیق : مساله تحقیق : روند پژوهش : مقدمه: برگ درختان سبز پیش


بررسی خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی
چكیده:


پیش گفتار
پیشینه تحقیق :
مساله تحقیق :
روند پژوهش :


مقدمه:
برگ درختان سبز پیش خداوند هوش هر ورقی دفتری ست معرفت كردگار
شیخ اجل، اشعار بلندی را در توحید سروده است كه به صفات الهی چه جمالی و چه جلالی اشاره دارد و او را به داشتن علم و قدرت و لطف و كبریا ... توصیف می­كند و ذات پاكش را از هر شائبه ای منزه می شناسند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود


پایان نامه


سعدی


خداوند


صفات