پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربكس اتوماتیك)پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربكس اتوماتیك) جعبه دنده های اتوماتیک جعبه دنده اتوماتیک مانند جعبه دنده های استاندارد برای تطبیق قدرت موتور اتومبیل با شرایط متغیربار و جاده طراحی شده است.


پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربكس اتوماتیك)

جعبه دنده های اتوماتیک
جعبه دنده اتوماتیک مانند جعبه دنده های استاندارد برای تطبیق قدرت موتور اتومبیل با شرایط متغیربار و جاده طراحی شده است.
جعبه دنده اتوماتیک پدال کلاج را حذف نموده و بجای داشتن کلاج های عادی ، در آن از کوپلینگ هیدرولیکی استفاده می شود.
راننده پس از آنکه با حرکت دادن دسته دنده یا فشار یک دکمه حدود سرعت مورد نظر خود را انتخاب کرد، دنده اتوماتیک، متناسب با: گاز ، با موتور و سرعت اتومبیل ، بصورت خودکار به دنده های بالا و پائین تغییر وضعیت می یابد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربكس اتوماتیك)


خرید و فروش پروژه دانشگاهی


دانلودمقاله


دانلودپایانامه


خرید و فروش فایل


انجام پروژه های دانشگاهی


دانلود پاورپوینت پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربكس اتوماتیك)


پروژه تعمیر ونصب و نگهداری ماشین های ابزار (گیربكس اتوماتیك)