ترجمه مقاله تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرتمقاله کارشناسی ارشد برق تنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت هدف از این مقاله به چند منظور است طراحی از تک ماشین پایدار کننده های سیستم قدرت(PSSs) با استفاده از


مقاله کارشناسی ارشد برقتنظیم مقاوم کنترل کننده PSS به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت

هدف از این مقاله به چند منظور است طراحی از تک ماشین پایدار کننده های سیستم قدرت(PSSs) با استفاده از اصلاح الگوریتم جهش قورباغه (MSFLA). توانایی روش پیشنهاد شده برای تنظیم بهینه با حضور CPSSs به طور گسترده استفاده شده است. طراحی پارامترهای PSSs به یک مشکل تبدیل شده است. توانایی روش پیشنهاد شده در یک سیستم قدرت تک ماشین تحت شرایط عملیاتی متفاوت و اختلالات تایید شده است . نتایج روش پیشنهاد شده در مقایسه با الگوریتم ژنتیک (GA) مبنی بر تنظیم PSS از طریق برخی از شاخص های عملکرد , عملکرد قوی خود را آشکار میکند.پروژه درس دینامیک سیستم های قدرتشامل:پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طراحی PSS


اصلاح الگوریتم جهش قورباغه (MSFLA)


بهینه سازی چند هدفه


الگوریتم ژنتیک GA


پروژه برق


دانلود پروژه برق


پاورپوینت


مقاله انگلیسی ترجمه شده


Robust tuning PSS controller to enhance power system stability


پروژه درس دینامیک سیستم های قدرت