پروپوزال بررسی نقاط آسیب خیز اجتماعی شهر تهران به تفکیک انواع آسیبهادر نتیجه انقلاب صنعتی،که در کشورهای اروپایی رخ داد شمار فراوانی از مردم در سده های نوزدهم و بیستم از خانه های روستایی شان کنده شده و به محیط های شهری سرازیر شدند (ریتزر،1374: 9). در ایران نیز با انقلاب مشروطه آخرین مرحله


در نتیجه انقلاب صنعتی،که در کشورهای اروپایی رخ داد شمار فراوانی از مردم در سده های نوزدهم و بیستم از خانه های روستایی شان کنده شده و به محیط های شهری سرازیر شدند (ریتزر،1374: 9). در ایران نیز با انقلاب مشروطه آخرین مرحله از رشد شهرنشینی شروع می شود. این آهنگ در دوره پهلوی با افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت می یابد. این فرآیند که امروزه نیز ادامه دارد خود به خود به وجود آورنده انواع مسائل روانى ـ اجتماعى وجرم شناسانه است. گردآمدن مهاجران با فرهنگ هاى گوناگون در محیط هاى زندگى نامناسب همراه با بیکارى و بى فرهنگى منجر به ایجاد محله هاى بزهکارپرور و مشکلات گوناگون روانى مى شود.

امروزه شاهد آن هستیم که آسیب های اجتماعی به یکی از مهمترین مسائل کلان شهر تهران تبدیل شده است و روند رو به رشد معضلاتی چون اعتیاد، فرار کودکان، کودکان کار، تکدی گری و ... به ویژه در سال های اخیر مشکلات عدیده ای برای شهر تهران و شهروندان به وجود آورده است. این در حالی است که طرح ها و برنامه های دولتی بسیاری از جمله اقدامات شهرداری در این حیطه به اجرا در آمده اما به دلیل ناکافی بودن آنها و عدم اجرای برنامه های آموزشی و پیشگیرانه در این راستا، هنوز شاهد افزایش انواع آسیب های اجتماعی در پایتخت هستیم. رشد بی سابقه جمعیت شهری ، تشكیل شورای شهر و شورایاری محلات ، رشد فزاینده آسیب های اجتماعی و مسائل شهری بعنوان رهاورد شهرنشینی و بحران های حاد شهری در ابعاد مختلف ترافیكی ، زیست محیطی و زیربنایی در كنار محدویت های منابع انسانی و ساختاری ، این حوزه را در تحقق اهداف مورد انتظار آسیب پذیر نموده است . در این راستا آسیب شناسی اجتماعی همچون سایر حوزه های اجتماعی، از شیوه عملی خاص خود برای بررسی موضوعات مورد نظر خود استفاده می کند. به عبارتی برای مطالعه و بررسی علل، زمینه ها و راه حلها در زمینه کجرویها و آسیبها، هم از لحاظ ذهنی به صورت شناخت مفاهیم خاص و هم به کمک ابزار وسایل تحقیق عینی استفاده می شود. با توجه به مطالعات انجام شده کجروی ها هر روزه شکل جدیدی به خود می گیرد و همه ساله باید مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تأکید عمده این پایان نامه شناخت علمی آسیبهای اجتماعی و علل و دلایل گسترش آنها، بررسی و طبقه بندی و اولویت بندی آسیب های اجتماعی و ارائه راهکارهای علمی و نوین در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع مجدد آسیب در منطقه پانزده می باشد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

نقاط آسیب خیز


آسیب های اجتماعی


پروژه علوم اجتماعی


پایان نامه علوم اجتماعی


پروژه آسیب شناسی آسیب شناسی اجتماعی


پروپوزال علوم اجتماعی


پروپوزال آماده علوم اجتماعی


پروپوزال آسیب شناسی اجتماعی


پروپوزال بررسی شهرتهران تفکیک انواع آسیب ها


آسیب شناسی اجتماعی تهران