پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBRچکیده افزایش هزینه ی تعویض تجهیزات، افراد و سازمانها را وادار به افزایش عمر مفید سیستمها كرده است . خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابی می گذارند . از این رو كاربر باید قادر به ارزیابی خرابی باشد و از عدم


چکیده

افزایش هزینه ی تعویض تجهیزات، افراد و سازمانها را وادار به افزایش عمر مفید سیستمها كرده است . خطوط لوله با گذشت زمان رو به خرابی می گذارند . از این رو كاربر باید قادر به ارزیابی خرابی باشد و از عدم وقوع شكست در خط لوله اطمینان یابد . پیش بینی عمر باقیمانده ی خطوط لوله متأثر از خو ردگی علاوه بر اینكه از طریق بازرسی و تعمیرات به موقع به افزایش عمر خطوط لوله كمك می كند، با پیشگیری از نشتی از بروز صدمات مالی و جانی نیز جلوگیری بعمل می آورد . در ضمن در صورت اطلاع از زمان وقوع شکست خط لوله، با انجام تعمیرات برنامه ریزی شده می توان از توقف ناخواسته واحدهای تو لیدی جلوگیری کرد و به افزایش بهره وری کمک نمود. در زمینهی پیش بینی استحکام باقیمانده خطوط لوله مطالعات بس یاری بر اساس روشها ی قطعی و احتمالی انجام شده است. روش های قطع ی از پیش بینی زمان شکست ناتوان هستند و روشها ی احتمالی نیز بدلیل پیچیدگی با استقبال كاربران مواجه نشده اند . در این مقاله از روش استدلال مبتنی بر مورد(CBR) که روش نسبتًا جد یدی در هوش مصنوعی(AI) می باشد، بر ای پیش بینی عمر باقیماندهی خطوط لوله دچار خوردگی استفاده شده است . داده های مورد استفاده درتحقیق از اطلاعات مربوط به ضخامت سنجی خطوط لوله در شرکت پتروشیمی اراک جمع آور ی شده است . بر اساس روش استدلال مبتنی بر مورد، مدلی برای پیش بینی عمر باقیمانده ارائه شده است. نتایج آزمایش مدل، موفقیت آن را در ۸۰ % مواقع نشان می دهد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR


پیش بینی عمر باقیمانده


خطوط لوله


دچار خوردگی


بوسیله CBR


کاملترین فایل پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی ...

کاملترین فایل پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی ... دچار خوردگی بوسیله cbr)) ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط ... دچار خوردگی بوسیله cbr. ... خوردگی لوله نفت; پیش بینی ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله cbr . پیش بینی عمر باقیمانده خطوط ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله cbr . چکیده: افزایش هزینه ی تعویض ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله CBR ...

پیش بینی عمر باقیمانده ... پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله ...

بزرگترین سایت دانلود مقاله - cbr

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله cbr. چکیده: افزایش هزینه ی تعویض ...

دنبال چی هستی؟ - cbr - porojehaa.blogfa.com

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله cbr . چکیده: افزایش هزینه ی تعویض ...

بزرگترین سایت دانلود مقاله - پیش بینی عمر باقیمانده خطوط ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله cbr. چکیده: افزایش هزینه ی تعویض ...

خطوط لوله نفت - epapers.ir

... نفت پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی ... دچار خوردگی بوسیله cbr ...

دانلود مقاله - پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار ...

پیش بینی عمر باقیمانده خطوط لوله دچار خوردگی بوسیله cbr. چکیده: افزایش هزینه ی تعویض ...