چت با نخها در زبان پایتوناین برنامه پیاده سازی چت در زبان پایتون است که بطور کامل پیاده سازی شده و با اجرای آن از طریق اینترنت می توان مشاهده کرد که فرآیند چت به چه شکلی رخ می دهد.این برنامه را از هیچ انجمن و یا سایتی نمیشه پیدا کرد.پس از پرداخت،


این برنامه پیاده سازی چت در زبان پایتون است که بطور کامل پیاده سازی شده و با اجرای آن از طریق اینترنت می توان مشاهده کرد که فرآیند چت به چه شکلی رخ می دهد.این برنامه را از هیچ انجمن و یا سایتی نمیشه پیدا کرد.پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

چت


پایتون


برنامه نویسی