مروری بر استاندارد) ISO/TS 16949:2002نیازمندیهای سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خودرو (مروری بر استاندارد) ISO/TS 16949:2002نیازمندیهای سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خودرو ( اهداف سمینار 1- تاریخچه 2-


مروری بر استاندارد) ISO/TS 16949:2002نیازمندیهای سیستم های مدیریت كیفیت در صنایع خودرو (
اهداف سمینار
1- تاریخچه
2- اهداف ISO/TS 16949-2002
3- آشنایی با نیازمندیهای ISO/TS 16949-2002
4- بررسی مقایسه ای ISO/TS 16949 با ISO 9001:2000
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مروری


بر


استاندارد


ISOTS 169492002