ارشد رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک سال 90-91 نوبت دومکه شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد اصول حسابداری 1-جبرانی امار و کاربرد ان در مدیریت 1-جبرانی بازرگانی بین الملل برنامه ریزی استراتژیک تحقیق در عملیات 1-جبرانی تحقیقات


که شامل سئوالات موارد درسی زیر به صورت جداگانه و تفکیک شده می باشد
اصول حسابداری 1-جبرانی
امار و کاربرد ان در مدیریت 1-جبرانی
بازرگانی بین الملل
برنامه ریزی استراتژیک
تحقیق در عملیات 1-جبرانی
تحقیقات بازاریابی
تحلیل استراتژی های سازمان های موفق ون ناموفق
تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی
حسابداری مدیریت
روش تحقیق در مدیریت-جبرانی
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
زبان تخصصی-جبرانی
سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیك
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای ان-جبرانی
مدیریت بازاریابی
مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک
مدیریت تكنولوژی و نوآوری
مدیریت طرح های توسعه
مدیریت مالی 1-جبرانی
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
مسائل جاری مدیریت
مهارت های عمومی مدیریت
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اصول حسابداری 1جبرانی


امار و کاربرد ان در مدیریت 1جبرانی


بازرگانی بین الملل


برنامه ریزی استراتژیک


تحقیق در عملیات 1جبرانی


تحقیقات بازاریابی


تحلیل استراتژی های سازمان های موفق ون ناموفق


تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی


حسابداری مدیریت


روش تحقیق در مدیریتجبرانی


ریاضیات پایه و مقدمات آمار


زبان تخصصیجبرانی


سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژ