عملیات اجرائی فاز اول تصفیه خانه آب مجتمع عمران آباد از توابع شهرستان پارس‌آبادسیمای طرح : محل مورد نظر برای احداث تصفیه خانه مذکور در مجاورت کانال اصلی مغان و در نزدیکی روستای حاج اسبرکندی قرار دارد. در مرحله اول آب خام ابتدا از کانال آبیاری مغان به ابتدای تصفیه خانه پمپاژ و بعد از طی


سیمای طرح :
محل مورد نظر برای احداث تصفیه خانه مذکور در مجاورت کانال اصلی مغان و در نزدیکی روستای حاج اسبرکندی قرار دارد. در مرحله اول آب خام ابتدا از کانال آبیاری مغان به ابتدای تصفیه خانه پمپاژ و بعد از طی فرآیند تصفیه، در مرحله دوم آب تصفیه شده در دو مسیر به مخازن اصلی این سه مجتمع پمپاژ خواهد شد. این تصفیه خانه در دو مدول 40 لیتر در ثانیه و در زمینی به مساحت 6/4 هکتار طراحی و نقشه های اجرایی آن تهیه شده است. در این پروژه صرفاً مدول اجرایی مرحله اول این تصفیه خانه با ظرفیت 40 لیتر در ثانیه اجراء خواهد شد.
1- شناسنامه و خلاصه گزارش :
عملیات اجرائی فاز اول تصفیه خانه آب مجتمع عمران آباد از توابع شهرستان پارس آباد
محل اجرا : روستای حاج اسبر کندی - بخش اصلاندوز - شهرستان پارس آباد
مشخصات قرارداد اولیه :
مشخصات قرارداد الحاقیه :
2- كارهای اصلی موضوع پیمان :
کارها و اولویت های ابلاغی بعدی که جزو برآورد اولیه منضم به قرارداد نبودند :
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مخزن آب خام 750 متر مکعبی


حوضچه پیش ته نشینی


واحد انعقاد


واحد لخته ساز


واحد ته نشینی


پیش صافی با جریان رو به بالا


صافی کند ماسه ای


حوضچه تماس کلر


ساختمان کلر زنی


ایستگاه پمپاژ ورودی


ایستگاه پمپاژ خروجی


ساختمان سرویس ب