ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTPمدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP+ نسخه انگلیسی2013 A Phase-Domain Synchronous Machine Model With Constant Equivalent Conductance Matrix for EMTP-Type Solution خلاصه: مدل های ماشین واسط در تحلیل گرهی (همانند EMTP) یا برنامه های


مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع EMTP+ نسخه انگلیسی2013
A Phase-Domain Synchronous Machine Model With Constant Equivalent Conductance Matrix for EMTP-Type Solution
خلاصه: مدل های ماشین واسط در تحلیل گرهی (همانند EMTP) یا برنامه های شبیه سازی گذرای بر مبنای متغیر حالت نقش مهمی را در دقت عددی و کارایی محاسباتی کل شبیه سازی ایفا می کند. به عنوان یک جایگزین سودمند برای مدل سنتی qd، جدیدا چندین مدل ماشین حوزه فاز پیشرفته (PD) و رآکتانس-پشت-ولتاژ معرفی شده است. با این حال، ماتریس هدایت وابسته به جایگاه روتور در ماشین- شبکه رابط استفاده از چنین مدل هایی را در EMTP را پیچیده می کند. این مقاله بر بدست آوردن مدل مدار واسط موثر و ثابت برای ماشین سنکرون PD تمرکز دارد. نشان داده شده است که ماتریس هدایت ماشین می تواند در یک زیر ماتریس ثابت بعلاوه یک زیر ماتریس متغیر با زمان فرموله شود. حذف برجستگی عددی از روابط دوم منجر به یک ماتریس هدایت ثابت مدل PD پیشنهادی می شود، که ویژگی بسیار مطلوبی برای حل EMTP به دلیل اجتاب از بازفاکتورگیری ماتریس هدایت شبکه در هر مرحله زمانی است. مطالعات موردی ثابت کرده است که مدل PD پیشنهاد شده در ضمن حفظ دقت مدل PD اصل/سنتی یک پیشرفت مهم نسبت به مدل های دیگر تثبیت شده که در EMTP استفاده می شوند، است.

کلمات کلیدی: ماتریس هدایت ثابت، EMTP، ماتریس G، مدل حوزه فاز (PD)، مدل qd، حذف برجستگی، ماشین سنکرون، مدل ولتاژ-پشت-رآکتانس (VBR)
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ماتریس هدایت ثابت


EMTP


ماتریس G


مدل حوزه فاز (PD)


مدل qd


حذف برجستگی


ماشین سنکرون


مدل ولتاژپشترآکتانس (VBR)


VBR


ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت ...

... مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ... ترجمه مقاله یک فرایند شروع کارآمد برای محاسبه ...

دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس ...

... مقاله: مدل حوزه فاز ماشین ... سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع ...

دانلود رایگان Pdf مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ...

... حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع ... مقاله مدل حوزه فاز ...

ماشین سنکرون | نیکسام شاپ

ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ... ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع ...

مقاله آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده …

دانلود مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع ای ...

دانلود مقاله isi ماشین سنکرون

... مقاله: مدل حوزه فاز ماشین ... سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع ...

حوزه فاز ماشین سنکرون

... مدل حوزه فاز، emtp، ماتریس ... معادل ثابت برای پاسخ نوع ... حوزه فاز ماشین سنکرون با ...

ماتریس هدایت Archives - دریافت فایل

دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس ... معادل ثابت برای پاسخ نوع ...

ترجمه مقاله مطالعه انواع پارامترهای ماشین سنکرون برای ...

... ماشین سنکرون برای ... ترجمه. این مقاله انواع ... پاسخ فرکانس ثابت; مدل ...

www.edi-info.ir

مدل حوزه فاز ماشین سنکرون با ماتریس هدایت معادل ثابت برای پاسخ نوع ای ام تی ...