ترجمه مقاله ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیعترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع+ نسخه انگلیسی2011 Integration of a hybrid fuel cell-battery system to a distribution grid چکیده به منظور ترکیب سیستم پیل سوختی (FCS) نوع غشاء تبادل یون پروتون (PEM) با


ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی با یک شبکه توزیع+ نسخه انگلیسی2011

Integration of a hybrid fuel cell-battery system to a distribution grid
چکیده
به منظور ترکیب سیستم پیل سوختی (FCS) نوع غشاء تبادل یون پروتون (PEM) با یک باتری خانه به یک شبکه توزیع؛ این مقاله کنترلر محلی مبتنی بر منطق فازی را ارائه می دهد. سیستم ارائه شده، کنترل اولیه فرکانس و پشتیبانی از ولتاژ باس محلی را برای شبکه محلی فراهم می کند. این موضوع در تضاد با تولید پراکنده پسیو فعلی است که هیچ خدمات جانبی فراهم نمی کند؛ خدماتی چون توان پشتیبان، پشتیانی ولتاژ و قابلیت اطمینان منبع، چون در همه زمان ها در یک ضریب توان ثابت معادل 1 کار می کنند. در طی اغتشاشات شبکه، تولیدات پراکنده موجود جدا می وشند تا زمانی که یک شرایط طبیعی مجددا پیش بیاید. وقتی نفوذ تولیدات پراکنده بالا باشد این موضوع می تواند منجر به ناپایداری شود. مفهوم ریزشبکه راهکار موثر برای کنترل و بهبود کیفیت شبکه ها با سطح بالائی از نفوذ DG است. بنابراین، سیستم ارائه شده نیز می تواند یک ریزمنبع اکتیو کنترل پذیر از یک ریزشبکه درآینده باشد که با دیگر ریزمنابع مشارکت می کند تا تقاضای بار محلی توان اکتیو و راکتیو را در دو حالت متصل به شبکه و حالت عملکرد جزیره ای پوشش دهد.در این موارد وقتی شبکه توزیع (که به عنوان ریزشبکه کار می کند) قرار است در وضعیت جزیره ای کار کند، سیستم هیبرید تقاضای توان اکتیو و راکتیو را پاسخ می دهد. در اینجا سیستم پیل سوختی به یک شبکه توزیع ضعیف متصل می شود تا عملکرد سیستم در بدترین شرایط مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج شبیه سازی به کمک نرم افزار متلب تحت یک تغییر پله شدید در بار بدست آمدند، زمانی که شبکه همچنان متصل است و نیز وقتی در حالت جزیره ای کار می کند. در هر دو حالت سیستم عملکرد خوبی از خود نشان می دهد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیستم هیبرید باتری


پیل سوختی با یک شبکه توزیع


ترکیب یک سیستم هیبرید باتری و پیل سوختی


شبکه توزیع


دانلود مقاله


مقاله رشته مهندسی برق