ترجمه مقاله جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO)+ نسخه انگلیسی2011 Optimal Location of SVC for Voltage Stability Enhancement under Contingency Condition through PSO


جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات(PSO)+ نسخه انگلیسی2011
Optimal Location of SVC for Voltage Stability Enhancement under Contingency Condition through PSO Algorithm
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

چکیده

سیستم قدرت تحت شرایط بارگذاری سنگین در معرض ریسک بالای احتمال قطعی خط و متعاقبا مساله ناپایداری ولتاژ قرار دارد. کمینه سازی تلفات توان حقیقی و انحراف ولتاژ، شاخص های قابل اعتمادِ امنیت ولتاژ در شبکه های قدرت می باشند. این مقاله برای بهبود پایداری ولتاژ تحت بحرانی ترین حادثه قطع خط در یک شبکه سیستم قدرت، جایابی و یافتن اندازه بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) مبتنی بر بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) را ارائه می دهد. قطعی های خط بر اساس تولید توان راکتیو تلفات خط رتبه بندی می شوند. تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات، محل و اندازه SVC را بهینه می کند. کارائی روش ارائه شده بر روی یک سیستم تست 30 باس IEEE مورد آزمون قرار می گیرد. همچنین ملاحظه می شود که الگوریتم ارائه شده را می توان به سیستم های بزرگ اعمال کرد بدون آنکه از دشواری های بار محاسباتی رنج برد.

عبارات عمومی

افزایش پایداری ولتاژ، حادثه قطع خط، بهینه سازی ازدحام ذرات.

عبارات کلیدی

ادوات FACTS، شرایط وقوع حادثه، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، بهبود پایداری ولتاژ.

1. مقدمه
به دلیل افزایش تقاضای بار، شرایط زیست محیطی در توسعه شبکه های انتقال و دسترسی آزاد به بخش انتقال در یک بازار برق تجدیدساختارشده، شبکه های نوین سیستم قدرت بالاجبار باید نزدیک به حدود پایداری خود کار کنند. در چنین شرایط استرس زا، ممکن است سیستم وارد مساله ناپایداری ولتاژ شود و این همان موضوعی است که منجر به چندین خاموشی سراسری در دنیا شده است. یک سیستم قدرت نیازمند داشتن قابلیت توان راکتیو کافی برای حفظ امنیت ولتاژ تحت شرایط به شدت استرس زا است.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

FACTS devices


SVC Contingency Condition


Particle Swarm Optimization Algorithm


Voltage Stability Improvement


ادوات FACTS


شرایط وقوع حادثه


الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات


بهبود پایداری ولتاژ


دانلود


دانلود مقالات ترجمه شده


مقالات رشته مهندسی برق


افزایش پایداری ولتاژ


حادثه قطع خط


بهینه‌سازی ازدحام ذرات