ترجمه مقاله طرح هماهنگ کنترلر TCSC و PSS با بکارگیری تکنیک بهینه‌سازی ازدحام ذراتطرح هماهنگ کنترلر TCSC و PSS با بکارگیری تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات+ نسخه انگلیسی2007 Coordinated Design of TCSC Controller and PSS Employing Particle Swarm Optimization Technique چکیده- این مقاله کاربرد تکنیک بهینه سازی ازدحام


طرح هماهنگ کنترلر TCSC و PSS با بکارگیری تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات+ نسخه انگلیسی2007
Coordinated Design of TCSC Controller and PSS Employing Particle Swarm Optimization Technique
چکیده- این مقاله کاربرد تکنیک بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) برای طرح هماهنگ پایدارساز سیستم قدرت (PSS) و یک کنترلر مبتنی بر جبرانساز سری کنترل شده با تریستور (TCSC) را معرفی می کند تا پایداری سیستم افزایش یابد. مساله طراحی PSS و TCSC به صورت یک مساله بهینه سازی حوزه زمان فرمولبندی می شود. برای جستجوی پارامترهای بهینه کنترلر، از الگوریتم PSO استفاده می شود. با کمینه کردن تابع هدف حوزه زمان، که در آن انحراف سرعت نوسانی روتور ژنراتور هم دخالت دارد، عملکرد پایداری سیستم بهبود می یابد. برای مقایسه توانمندی PSS و کنترلر TCSC، این ها ابتدا به صورت مستقل و سپس در یک حالت هماهنگ و برای کاربردهای منفرد و هماهنگ طراحی می شوند. کنترلرهای ارائه شده بر روی یک سیستم قدرت با اتصال ضعیف تست می شوند. تحلیل مقدارویژه و نتایج شبیه سازی غیرخطی ارائه می شوند تا کارائی روش طرح هماهنگ نسبت به طرح منفرد نشان داده شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که کنترلرهای ارائه شده در میراکردن نوسانات فرکانس پائین ناشی از اغتشاشات کوچک مثل تغییر در توان مکانیکی ورودی و تنظیمات ولتاژ مرجع، موثر هستند.

کلمات کلیدی: بهینه سازی ازدحام ذرات، مدل فیلیپس- هفرون، پایداری سیستم قدرت، PSS، TCSC.

 • 1. مقدمه
 • نوسانات فرکانس پایین وقتی رخ می دهند که سیستم های قدرت بزرگ به خطوط ارتباطی با اتصال ضعیف پیوند خورده باشند. این نوسانات ممکن است ادامه یافته و رشد کنند و در نهایت چنانچه میرایی کافی موجود نباشد، منجر به جدائی سیستم شوند [1]. پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) اکنون به صورت روتین در صنعت به کار می روند تا نوسانات را میرا کنند. با این حال، تحت برخی شرایط عملکردی، این تجهیز ممکن است میرایی کافی را ایجاد نکند و لذا علاوه بر PSS از گزینه های موثر دیگری استفاده می شود. پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک قدرت موجب استفاده از کنترلرهای سیستم انتقال انعطاف پذیر ac (FACTS) در سیستم های قدرت می شود. این کنترلرها قادر به کنترل بسیار سریع شرایط شبکه هستند و این ویژگی ادوات FACTS می تواند در راستای بهبود پایداری سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد.
  پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

  بهینه‌سازی ازدحام ذرات


  مدل فیلیپس هفرون


  پایداری سیستم قدرت


  PSS،


  TCSC


  دانلود مقاله


  مقالات رشته برق


  مقالات کارشناسی ارشد


  طرح هماهنگ کنترلر TCSC و PSS


  تکنیک بهینه‌سازی ازدحام ذرات