تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملیدرتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی كه به عنوان یكی از مهمترین مسائل موجود در یك كشور می باشد به مسأله توریست كه تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه ای می باشد. تحقیق دارای 5 فصل می


درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی كه به عنوان یكی از مهمترین مسائل موجود در یك كشور می باشد به مسأله توریست كه تأثیر بر امنیت ملی دارد، پرداخته شود كه روش موجود كتابخانه ای می باشد.
تحقیق دارای 5 فصل می باشد كه در فصل اول به بیان مسأله، اهمیت و اهداف پژوهش پرداخته شده ضمناً سؤالات پاسخ داده شده در پژوهش و تعاریف و اصطلاحاتی كه رد تحقیق ارائه گردیده بیان شده است.
در فصل دوم به بررسی پیشینه موضوع، در فصل سوم به بیان روش تحقیق پرداخته شده است.
در فصل چهارم به توصیف و تحلیل یافته ها در 8 بخش (انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد- حقوق و تكالیف جهانگردان غیر مسلمان در كشور- اثرات جهانگردی و حضور توریست در كشور- امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن- عوامل مهم در رونق جهانگردی- روش جاری و تخلفاتی كه علیه و توسط توریست در كشور انجام می شود- آمار مربوط به توریست ها و علل عقب ماندگی صنعت توریسم در كشور) پرداخته شده است.
در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس پیشنهادات ارائه گردیده است.

مقدمه:
سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله انبیاء تعیین و هدایت شده است.
جهانگردی در قرون گذشته از امتیازات ویژه عده ای انگشت شمار از مردم بودولی در نیمه دوم قرن نوزدهم و در اثر اختراعات مختلف و بهبود معیشت و وضع اقتصادی افراد و امنیت و اطمینانی که در وضعیت حمل و نقل اهم از زمین، هوایی، دریایی بوجود آمد. جریان مسافرتها سرعت بخشید وبدینسان موجودیت خود را در کشورهای پیشرفته ارائه نمود .
جهانگردی، پیشه انسانهایی است که در اندیشه وسعت نگاه خود اقناع حس کنجکاوی، رنج سفر را بر عافیت حضر می خرند و پنجه در پنجه شدائد به کشف ناگفته ها و نادیده ها می پردازند. دیگران از اندوخته های آنان بهره برده و در سکون و آرامش خود به رمز هزاران سؤال نهفته پی می برند. این نوع جهانگردی که به زمانهای دور مربوط می شود، امروزه چهره متفاوتی پیدا کرده است. در عصر حاضر میلیون ها تن در طول سال به انگیزه مشاهده آثار باستانی و طبیعی، آشنایی با آداب و رسوم سنت های ملی و مذهبی، شرکت در جشنواره ها، بازدید از اماکن مقدسه دینی که غالباً آمیزه ای از عشق، هنر و مهارت است، قدم بر عرصه کشورهایی می گذارند که صدها سال قبل محل سکونت و حیات آدمیان بوده است.
توریست به عنوان عنصر اصلی جهانگردی محسوب که با ورود خودبه یک کشور موجبات اشتغال و ارزآوری و همچنین دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و تأثیرات بین الملل است.
در این تحقیق سعی شده با مشخص نمودن وضعیت حقوقی جهانگردان غیر مسلمان و ارائه مزایا و معایب صنعت توریست و اشاره به خطرات حضور افراد خارجی در کشور با ارائه پیشنهاد در این خصوص افزایش توریست و چگونگی کنترل صحیح آنها در کشور عزیزمان باشیم.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
مسأله پژوهشی
اهمیت مسأله پژوهشی
اهداف پژوهش
پرسش های تحقیق
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردیو انواع جهانگرد
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست ها
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی


توریست


گردشگر


امنیت ملی


توریست و تاثیر بر امنیت ملی


تحقیق رشته گردشگری


كار تحقیقی گردشگری


دانلود تحقیق


بررسی تاثیر توریست بر امنیت


گردشگری و امنیت ملی


تحقیق توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور | …

خرید فایل. پست مشابه. تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت… توضیح مختصر: چکیده: درتحقیق ...

دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر ... و تأثیر آن بر امنیت ملی ... تحقیق درباره توریست و ...

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی - فایل …

توضیحات محصول. چکیده: درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ملی که به عنوان یکی از ...

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. چکیده: درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ...

پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی | ایرانی …

... زبان انگلیسی, زبان و ... ایرانی دات ویکی برای هر ایرانی بانک تحقیق ،پروژه ، جزوه و ...

پایان نامه توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی | شبکه …

... 90 پایان نامه توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی ... توریست و تاثیر آن بر ... تحقیق و سپس ...

پروپوزال توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

... گرفت و با موضوع و طراحی پرسشنامه ای که بتواند به خوبی متغیرهای تحقیق را ... کار و امور ...

پروژه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی :: سوال

... توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ... نمونه سوالات استخدامی بانک ها و ... تحقیق (۵) گزارش ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی | بانک اینترنتی …

توریست و تأثیر آن بر ... توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. ... در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس ...

دانلود پایان نامه و مقاله - تحقیق در مورد گردشگری

... آن بر امنیت ملی. چکیده تحقیق: ... و تاثیر آن بر امنیت ملی ... توریست و تآثیر آن بر ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان پروژه توریست و ...

... و تأثیر آن بر امنیت ملی ، دانلود رایگان پروژه توریست و تأثیر آن بر ... تحقیق و مقالات ...

پایان نامه توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

پایان نامه توریست و تاثیر آن بر ... و تاثیر آن بر امنیت ملی. ... توریست کلیات تحقیق ...

دانلود پايان نامه و تحقيق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ... دانلود پایان نامه و تحقیق توریست و تأثیر آن بر ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی | بانک اینترنتی …

توریست و تأثیر آن بر ... توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. ... در فصل پنجم نتایج تحقیق و سپس ...

پايان نامه كامل توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی دانلود پايان نامه جامع و كامل توریست و تأثیر آن بر ...

پروپوزال توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

... گرفت و با موضوع و طراحی پرسشنامه ای که بتواند به خوبی متغیرهای تحقیق را ... کار و امور ...

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. چکیده: درتحقیق حاضر سعی شده با توجه به بحث امنیت ...

دانلود مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

مطالب مرتبط. تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی; تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

دانلود تحقیق و پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر ...

دانلود تحقیق و پایان نامه پیرامون توریست و تاثیرات آن بر امنیت ملی فرستنده : پروژه دات ...

دانلود تحقیق و مقاله | دانلود پایان نامه توریست و تأثیر آن ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی قسمتی از متن توریست و تأثیر آن بر ... بانک مقاله و تحقیق.

دانلود تحقیق و مقاله | دانلود پایان نامه توریست و تأثیر آن ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی قسمتی از متن توریست و تأثیر آن بر ... بانک مقاله و تحقیق.

دانلود رایگان مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

دانلود رایگان مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. ... تحقیق و سپس ... توریست و تأثیر آن ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

... یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و ...

تحقیق های دانش آموزی و دانشجویی - توریست و تأثیر آن بر ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی 90 ص . قیمت : 9.000 تومان. نوشته شده در ساعت توسط |

دانلود کده مقاله و پایان نامه - توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

... توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ... توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. ... روش تحقیق :

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی. چكيده. درتحقيق حاضر سعي شده با توجه به بحث امنيت ...

پایان نامه توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی

پایان نامه توریست و تاثیر آن بر ... و تاثیر آن بر امنیت ملی. ... توریست کلیات تحقیق ...

توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی | وبلاگ 24.اطلاعات

توریست و تاثیر آن بر امنیت ملی. ... توریست و تاثیر آن بر امنیت ... پرسش های تحقیق 4. تعاریف ...

بررسی توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی - فایلوو

بررسی توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ... توریست که تأثیر بر امنیت ... تحقیق و سپس ...

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی - 7510 - دانلود پروژه!

ادامه خواندن توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ... تحقیق توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی ...