تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفریچكیده: یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی


چكیده:
یك رفتار همواره در حوزة یك نوع خاص كنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق كیفری نیز كشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات كیفر در قالب یك نظام كنترلی شدیدتر، كمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد كمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‎دهد كه هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران كیفری ایران نبوده است، در كنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر كردن و تجهیز حكومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات كیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یك عنوان مدنی مشابه با عنوان كیفری در سوء نیتی است كه قانون گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می گیرد در حالی كه در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر گذار به شمار نمی آید.
اگر بتوانیم یك ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم كه در برخی موارد امكان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

مقدمه:
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عنوان مشابه


جرم‎ نگاری


ضرر و زیان


مسئولیت مدنی


مسئولیت جزایی و سوءنیت


بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری


شباهت های عنوان حقوقی و كیفری


دانلود تحقیق


تحقیق رشته حقوق


کار تحقیقی حقوق


شباهت در عناوین حقوقی


شباهت در عناوین کیفری


دانلود تحقیق مردم سالاری، بررسی یك نظریه در دو نظام حقوقی ...

... تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی ... تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری ...

عنوان های کیفری - hoghooghmaghaleh.samenblog.com

... تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی و کیفری . دانلود تحقیق بررسی شباهت عنوان های ...

مجازاتهای تبعی وکیفری و تأثیر بازدارندگی …

... 57 تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری عنوان مشابه جرم نگاری ضرر و زیان ...

خرید فایل( تحقیق کارشناسی حقوق تغییر جنسیت از …

... تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی ... تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری ...

پایان نامه حقوق درباره غصب - 0U0

بحث های حقوقی ... خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های ... دانلود تحقیق بررسی ...

کاملترین فایل تحقیق فوق العاده جامع و کامل برآورد …

دانلود تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری – خرید... با آرزوی بهترینها برای شما ...

دانلود پایان نامه در مورد ضمانت اجرای تخلف از شرط …

تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی ... عنوان های حقوقی وکیفری; شباهت های عنوان حقوقی ...

تحقیق دانشجویی در مورد حقوق مدنی

تحقیق بررسی شباهت عنوان های حقوقی وکیفری; تحقیق قواعد مربوط به ...

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و …

بحث های حقوقی همیشه از ... خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی ... 4-پرسش های تحقیق :

شباهت رفتارهای حقوقی و تفاوت آنها در امور مدنی و کیفری

شباهت رفتارهای حقوقی و تفاوت آنها ... فایل های ... پاورپوینت تحلیل و بررسی نمونه ...