ترجمه مقاله کنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلیکنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلی: تحلیل پایداری و کاربرد زمان واقعی در یک راکتور شیمیایی+ نسخه انگلیسی 2011 Multimodel Discrete Second Order Sliding Mode Control: Stability Analysis and Real Time Application on a Chemical Reactor مقدمه


کنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلی: تحلیل پایداری و کاربرد زمان واقعی در یک راکتور شیمیایی+ نسخه انگلیسی 2011

Multimodel Discrete Second Order Sliding Mode Control: Stability Analysis and Real Time Application on a Chemical Reactorمقدمه

کنترل ساختار متغیر اساسا با ویژگی مقاوم بودن در برابر عدم قطعیت های مدل سیستم و اغتشاشات خارجی شناخته می شود. سیستم های مد لغزشی نوع خاصی از سیستم های ساختار متغیر هستند. این سیستم های از نوع پسخورد (فیدبک) با بهره غیرپیوسته هستند که ساختار سیستم را با توجه به تغییر و تحول وضعیت سوئیچ می کنند تا مسیر حرکت را در زیرفضای از پیش تعیین شده، موسوم به سطح لغزشی، حفظ کنند. با این حال، کاربرد این قانون کنترلی با یک سری مشکلات مواجه است. در واقع، مد لغزشی نیازمند فرکانس سوئیچینگ بی نهایت است اما به علت زمان محاسباتی و اینکه دینامیک حسگرها را نمی توان نادیده گرفت، تحقق آن در کاربردهای عددی غیرممکن است. در آن صورت، کنترل غیرپیوسته باعث ایجاد نوساناتی روی وضعیت و روی تابع سوئیچینگ می شود. به علت مزایای زیاد راهبرد کنترل دیجیتال، گسسته سازی کنترل مد لغزشی (SMC) به یک زمینه تحقیقاتی جالبی تبدیل شده است. متاسفانه، پدیده چترینگ در این مورد بسیار آشکار است، چون نرخ نمونه برداری کاهش بیشتری دارد.

برای حل مشکل اخیر، روش های گوناگونی پیشنهاد شده است. اغلب این روش ها کاهش دامنه نوسان به قیمت استحکام قانون کنترلی را ارائه می دهند. در دهه هشتاد، یک تکنیک کنترلی جدید موسوم به کنترل مد لغزشی مرتبه بالا بررسی شد. هدف این تکنیک این است که نه تنها تابع لغزش، بلکه انحرافات مرتبه بالای آن را نیز به صفر کاهش دهد. در صورت کنترل مد لغزشی مرتبه r ، ناپیوستگی به مشتق کنترل اعمال می شود. کنترل موثر با بار انتگرالگیری بدست می آید و سپس می تواند به عنوان یک سیگنال پیوسته در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، نوسانات تولید شده با کنترل غیرپیوسته، به مشتقات بالاتر تابع لغزش انتقال می یابند. این روش باعث کاهش دامنه نوسانات شده و استحکام سیستم های مد لغزشی همچنان دست نخورده باقی می ماند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کنترل ساختار متغیر


سیستم‌های مد لغزشی


سطح لغزشی


فرکانس سوئیچینگ بی‌نهایت


دینامیک حسگرها


کنترل مد لغزشی مرتبه دوم گسسته چندمدلی


تحلیل پایداری و کاربرد زمان‌واقعی در یک راکتور شیمیایی