ترجمه مقاله مدلسازی ماشین القائی به کمک روش شبکه نفوذپذیری برای شبیه‌سازی دینامیکی ناهم‌محوری فاصله هواییمدلسازی ماشین القائی به کمک روش شبکه نفوذپذیری برای شبیه سازی دینامیکی ناهم محوری فاصله هوایی+ نسخه انگلیسی Induction Machine Modelling Using Permeance Network Method for Dynamic Simulation of Air-Gap Eccentricity چکیده عیب یابی ماشین های


مدلسازی ماشین القائی به کمک روش شبکه نفوذپذیری برای شبیه سازی دینامیکی ناهم محوری فاصله هوایی+ نسخه انگلیسی

Induction Machine Modelling Using Permeance Network Method for Dynamic Simulation of Air-Gap Eccentricity
چکیده

عیب یابی ماشین های الکتریکی نیازمند یک روش مدلسازی قابل اتکا و نیزدیک به واقعیت است. نشان داده شده است که با مدلسازی مناسب ماشین القائی می توان اثر خطاهای مختلف بر روی جریان و لرزش های ماشین را تشخیص داد. این مقاله برای شبیه سازی ماشین های القائی معیوب، مدلی مبتنی بر روش شبکه نفوذپذیر (PNM) ارائه می دهد. روش PNM به مولفان این امکان را می دهد که اشباع مغناطیسی موضعی (محلی) را در نظر بگیرند و این روش در مقایسه با روش اجزا محدود نیاز به زمان بیشتری دارد. شبکه نفوذپذیر توسعه یافته ماشین از یک طرف با معادلات الکتریکی سمت استاتور ترکیب می شود و از طرف دیگر با معادله حرکت مکانیکی در ارتباط است تا عملیات سرعت متغیر را شبیه سازی کند. سپس خروج از مرکز فاصله هوایی در مدلسازی نفوذپذیری فاصله هوایی در نظر گرفته می شود. تاثیر خروج از مرکز بر روی مشخصات لرزش بحث می شود. تحلیل نظری اثر خروج از مرکز ماشین نیز ارائه خواهد شد.
مقدمه

در سال های اخیر، استفاده از ماشین القائی سه فاز در کاربردهای حیاتی زمینه قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، به این دلیل که نیرومند و قوی بوده و کم هزینه است. این افزایش استفاده از ماشین القائی نیازمند سطح بالائی از امنیت است. افزایش نیاز به قابلیت اطمینان و کاهش هزینه باعث شده است تحقیقاتی بسیار زیادی در رابطه با تشخیص زودهنگام خطا، پایش وضعیت و رفع عیب شرایط عملکردی موتورهای القائی صورت گیرد [1]-[2]. پایش وضعیت می تواند با تشخیص زودهنگام خطاهای با قوت تخریب بالا، به طور قابل توجهی هزینه نگهداری و ریسک عیب های غیرمنتظره را کاهش دهد. کلید موفقیت این است که ابزارهای مناسبی برای ارزیابی شرایط و رقع عیب خطاها در اختیار باشد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ماشین‌های الکتریکی


مدلسازی


شبیه‌سازی


ماشین القائی


تشخیص


دانلود مقاله


مقاله ترجمه شده