ترجمه مقاله روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخص اقتصادی در ضبکه هوضمنذ
روش مبتنی بر اجماع برای حل مساله پخص اقتصادی در ضبکه هوضمنذ
در این مقاله، یک الگوریتم نوین مبتنی بر اجماع ارائه شد تا مساله EDP در یک حالت توزیعی حل شود. برای فرمولبندی مساله از مدل های درجه دوم محدب برای تابع هزینه استفاده شد، و برای تبادل اطلاعات وجود یک ارتباط با اتصال قوی (قویا متصل) بسنده می کند. به کمک طرح ارائه شده، الگوریتم توزیعی، ژنراتورها را قادر می سازد تا به مرور و به صورت تجمعی اختلاف بین میزان تقاضا و توان تولیدی کل را یاد بگیرند. اختلاف تخمینی به منظور تنظیم میزان توان تولیدی فعلی هر ژنراتور به کار می رود. همه ژنراتورها می توانند به مرور هزینه کل را کمینه کرده و در عین حل قیود تعادل توان را ارضا کنند. به علاوه، یک روش طراحی نیز توسعه یافت تا بهره های یادگیری مناسب محاسبه شود. علاوه بر این ها، الگوریتم ارائه شده قادر است در یک حالت کاملا توزیعی و یا یک شرایط اولیه اصلاح شده پیاده سازی شود. در نهایت اینکه، مثال های متعددی بیان شد تا کارائی الگوریتم ارائه شده به اثبات برسد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اجماع


ضبکه هوضمنذ


حل مساله پخص اقتصادی


روش مبتنی بر اجماع


الگوریتم نوین مبتنی بر اجماع


مساله EDP


پیاده سازی کاملا توزیعی