ترجمه مقاله حذف نویزِ زوم به کمک روش تفریق طیفی چند بانده برای دوربین‌های دیجیتالحذف نویزِ زوم به کمک روش تفریق طیفی چند بانده برای دوربین های دیجیتال+ نسخه انگلیسی Multi-Band Spectral Subtraction Based Zoom-Noise Suppression for Digital Cameras چکیده: این مقاله روش حذف نویز جدیدی برای


حذف نویزِ زوم به کمک روش تفریق طیفی چند بانده برای دوربین های دیجیتال+ نسخه انگلیسی


Multi-Band Spectral Subtraction Based Zoom-Noise Suppression for Digital Cameras

چکیده: این مقاله روش حذف نویز جدیدی برای کاهش نویز زوم تولید شده حین ضبط سیگنال های صوتی توسط یک دوربین دیجیتال ارائه می دهد. روش پیشنهادی مبتنی بر تفریق طیفی چندبانده است که قادر است در حوزه تبدیل کسینوسی گسسته اصلاح شده، بر مولفه های طیفی نویز مربوط به نویزِ زومِ مرجع غلبه کند. به خصوص، در روش ارائه شده، هر فریم به صورت یک فریم نویز و یا یک فریم غیرنویز دسته بندی می شود، و بسته به این طبقه بندی، نویز زوم مرجع آپدیت شده و میزان غلبه بر آن کنترل می شود. از ارزیابی عملکرد مشخص شده است که نویز ناشی از عمل زوم کردن دوربین دیجیتال به طور موفقیت آمیزی کاهش یافته و در عین حال کیفیت صوتی حفظ می شود.

مقدمه

دوربین های دیجیتالِ امروزی به طور گسترده به منظور ضبط ویدئو و صوت به کار می روند و در نتیجه استفاده از هندی کم ها به شدت رو به زوال است. یکی از معایب صوت ضبط شده توسط دوربین های دیجیتال این است که حین عملیات زوم دوربین، میزان قابل توجهی نویز مکانیکی ایجاد می شود. یک راهکار واضح این است که سرعت موتور زوم محدود شود. با این حال، چنین روشی باعث کاهش سرعت زوم دوربین های دیجیتال شده و ضبط اشیای متحرک سریع دشوار خواهد شد. بنابراین، برای غلبه بر مصالحه بین سرعت زوم و میزان نویز باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود


مقاله


مقاله ترجمه شده


دوربین‌های دیجیتال


حذف نویزِ زوم


به کمک روش تفریق طیفی


چندبانده


دوربین‌های دیجیتالِ امروز