پروژه آزمایشگاه مدار منطقی، شناخت كاربردی IptableIptable Tutorial حق چاپ ، توزیع و تغییر این سند تحت شرایط و مفاد و جواز مستند سازی GNU FREE ، نسخه یك عملی است . و این جا بخش های غیر متغیر مقدمه هستند و بخش های زیرین با متون Front - Cover مىتوانند اطلاعات محقق Oskar Andreasson را بیان كنند و


Iptable Tutorial حق چاپ ، توزیع و تغییر این سند تحت شرایط و مفاد و جواز مستند سازی GNU FREE ، نسخه یك عملی است . و این جا بخش های غیر متغیر مقدمه هستند و بخش های زیرین با متون Front - Cover مىتوانند اطلاعات محقق Oskar Andreasson را بیان كنند و متون Back - Cover استفاده نشده اند نسخه ای از این جواز در بخش جواز مستند سازی GNU FREE آمده است . تمام دست نوشته ها در این آیین نامه با جواز عمومی GNU طراحی شده اند این دست نوشته ها منبع آزاد دارند . شما مىتوانید مجدد آنها را توزیع كنید و تحت شرایط جواز كلی GNU تغییر دهید همان طور در نهاد نرم افزاری FREE نسخه 2 جواز دیده شد. این دست نوشته ها با این امید توزیع مىشوند كه مفید واقع شوند ولی شماتتی در این جا وجود ندارد . بدون مجوز توانایی تجاری و یا تناسب اهداف خاص به این هدف دست مىیابید . جهت جزئیات بیشتر به جواز عمومی GNU مراجعه كنید . اهداهای مربوطه ابتدا مىخواهم این سند را به دوست دختر خود Ninel اهدا كنم . او بیش از آنچه كه تصور مىكردم حامی من بود . من امیدوارم كه بتوانم با این اهدا شما را نیز خوشحال كنم . دوم آنكه مایل هستم این اثر را به تمام موسسه دهندگان linux تقدیم كنم . این افراد سیستم عامل جالب را طراحی كرده اند . فهرست مطالب: 1- مقدمه 1-1 : چرا این سند نوشته شد 2-1 : چگونگی نوشتن آن 3-1 : اصطلاحات مورد استفاده 2-آماده سازی 1-2 : درك جا iptables را بدست آوریم 2-2 : نصب kernel 3-2 : نصب در محل كاربر 1-3-2 : كامپایل برنامه های كاربر 2-3-2 : نصب بر RED HOT 7/1 3- جستجوی جداول و زنجیره ها 1-3 : كلیات 2-3 : جدول Mangle 3-3 : جدول فیلتر 4- ماشین حالت 1-4 : مقدمه 2-4 : ورودی Conntrack 3-4 : حالات محل كاربر 4-4 : اتصالات TCP 5-4 : اتصالات UDP 6-4 : اتصالات ICMP 7-4 : اتصالات پیش فرض 8-4 : ردیابی اتصال و پروتكل پیچیده
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق برق


دانلود پروژه


پروژه مدار منطقی


آزمایشگاه مدار منطقی


پروژه آزمایشگاه مدار منطقی


پروژه آزمایشگاه مدار منطقی


شناخت كاربردی Iptable


شناخت كاربردی Iptable


Iptable


شناخت Iptable