تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوامقدمه دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین ركن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یك سیستم است كه برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد. در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و


مقدمه
دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین ركن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یك سیستم است كه برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.
در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراكات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراكات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی كه برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند كه همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می كنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی كردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند. سازمان ملل متحد به عنوان یك سیستم ایجاد شد كه امنیت را تضمین كند و بعد به سوی تأمین همیشگی صلح گام بردارد. دولتها در قالب سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر شروع كردند به مطرح كردن یك سری ارزشهای بنیادین. و به تدریج این ارزشها از اعتبار و ضمانت اجرا برخوردار شدند و خود دولتها و اراده آنها را متأثر ساختند. جامعه بین المللی در ابتدا متشكل از اجتماع دولتها بود كه این د ولتها به عنوان صاحبان قدرت بر آن حاكم بودند و در این جامعه بین المللی همه چیز منوط به اراده این دولتها بود و تمام منابع حقوق بین الملل نیز از اراده دولتها ناشی می شد. اما بتدریج و با گذشت زمان خود همین دولتها به عنوان قدرتهای موجود در جامعه بین المللی تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در درون كشورها یشان و در كل جامعهء بین المللی شروع نمودندبه صدور قطعنامه و اعلامیه هایی كه متضمن دسته ای از ارزشها بود نظیر میثاقین حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه 1970؛ اعلامیه هزاره .... با صدور این قطعنامه ها و تلاش برای آموزش و ترویج و اجرای ارزشهای نهفته در آنها، بتدریج در جامعه بین المللی یك توافقی كلی بر روی پاره ای از ارزشها صورت گرفت. هسته اصلی تمام این ارزشها دو نرم بینادین صلح و بشریت است. با پیدایش و قوام یافتن این ارزشها، در جامعه بین المللی یك فضای تنفسی جدیدی ایجاد شد كه دولتها در این فضا می بایستی فعالیت نمایند و با هم تعامل داشته باشند. فضایی كه بر مبنای احترام به دو نرم بنیادین صلح و بشریت قرار داشت. در این جامعه بین المللی اراده مطلق دولتها به نرمها و ارزشهای بنیادین برخورد كرد و متوقف شد و از اینجا بود كه بر اراده دولتها حد ایجاد شد. در واقع نهادهای بین المللی به عنوان International society موجد ارزشهای بین اللملی International community شدند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق تاریخ


دانلود تحقیق


كار تحقیقی تاریخ


نیكاراگوا


اقدامات آمریكا


تحقیق اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا


اقدامات نظامی


ایالات متحده


شبه نظامی


اقدامات نظامی و شبه نظامی


تحقیق روابط بین دولتها

... ,تحقیق روابط بین ... تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا;

دیوان بین المللی دادگستری

... متحده علیه نیكاراگوا ... و شبه نظامی ایالات متحده ... اقدامات نظامی و شبه ...

برترین پکیج دانلود پاورپوینت بررسی خانه در …

... و شبه نظامی ایالات متحده ... تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه ...

تحقیق تاریخچه و سوابق ISO 9000

... ,تحقیق تاریخچه و سوابق iso 9000, ... گیاهان دارویی و ...

شاهکارهای نقاشی جهان (اورجینال)

... برترین پکیج تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا ... و شبه ...

نظامی سازی و تجارت بین المللی | شبکه مقاله

... نظامی ایالات متحده علیه ... تحقیق اقدامات نظامی و ... و شبه نظامی ایالات متحده ...

پاورپوینت اقدامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی …

تحقیق اقدامات سیاسی و نظامی ... تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه ...

مقایسه توان نظامی ایران و آمریکا/ حسین رضاخواه - علوم نظامی

... ، ایالات متحده آمریکا ... توان نظامی ایران و آمریکا و ... جنگ بر علیه کشورهای ...

رباعیات سنایی غزنوی - histudent.pishroblog.ir

تحقیق اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه ... پایان نامه تحقیق عربی ...

هیدرولیک در ماشین آلات - latina.rozblog.com

... هیدرولیک علم استفاده از مایعات جهت انتقال و کنترل نیرو و حرکت…,هیدرولیک در ماشین ...