ترجمه مقاله ارزیابی تجزیه و تحلیل عملکرد مکانیزم بروز رسانی برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیرچکیده محتوای برنامه های کاربردی نظیر به نظیر به طور کلی استاتیک هستند، که در طول زمان تغییر نمی کنند. با دقت که نگاه می کنیم میزان که محتوای پویا داشته باشد، نیازمند به مکانیزمی
چکیده

محتوای برنامه های کاربردی نظیر به نظیر به طور کلی استاتیک هستند، که در طول زمان تغییر نمی کنند. با دقت که نگاه می کنیم میزان که محتوای پویا داشته باشد، نیازمند به مکانیزمی است که مضمون میزبان به وسیله خودش تجدید شود. در شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار به خاطر طبیعت غیر متمرکزشان چالش برانگیز است. در این مقاله ما یک مدلی را توسعه می دهیم که برای محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر تاثیر نرخ رفرشینگ و محبوبیت خودش را به نیازمندی های پهنای باند از شبکه را نشان می دهد. ما 4 تا مکانیزم ساده برای بروز رسانی نظیرها که از یک پروتکل ابداعی برای کار در این سناریو استفاده می شود را ارائه می کنیم. از آنجا که شبکه های نظیر به نظیر بدون ساختار گارانتی کمی از قابلیت اطمینان ارائه می کند، استفاده از یکی از مکانیزم های مورد مطالعه به شدت توصیه می شود.


Abstract
In current peer–to–peer applications content is generally static, i.e. it does not change over time. In the case of content that is modified over time, peers that host such dynamic content are required to have a mechanism that refreshes content hosted by them. In unstructured peer–to–peer networks this is challenging because of its decentralized nature. In this paper we develop a model that captures for dynamic content in a peer–to–peer network the impact of its refreshing rate and its popularity to the bandwidth required from the network. We compare four simple mechanisms for updating peers that can be used in a protocol devised to work in this kind of scenario. We find that there is an optimal number of updates to proactively push into the network in order to minimize the bandwidth consumption. Since unstructured peer–to–peer networks offer little guarantees of reliability, the use of one of the mechanisms studied here is highly recommended.
مقدمه
شبکه های نظیر به نظیر اجازه می دهند ارائه دهندگان محتوا، محتوای خود را در بیش از یک هپوشانی ایجاد شده با استفاده از ماشین آلات که می تواند میزبان و محتوای خدمات باشد،توزیع کنند.
با توجه به شی خاص همچون صفحات وب افراد می توانند دسترسی پیدا کنند به محتوا از هر نظیری که از آن میزبانی می شوند. در هر خطا ، به احتمال زیاد بسیاری از میزبان های دیگر وجود دارد که می توانند به کاربران خدمات محتوا را به صورت شفاهی ارائه کنند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدل سازی تحویل محتوای پویا در شبکه های نظیر به نظیر


تجزیه و تحلیل مکانیزم kpush و Extended push


ارزیابی کمی


پهنای باند


تجزیه و تحلیل از Extended_push


تعداد نسخه های درخواست شده به صورت خود به خود


تعداد نسخه های درخواست شده


آنالیز kpush


Performance Analysis of Updating Mechanisms for Dynamic Content in


Peer–to–Peer Networks


همه چیز درباره مغز و عوامل موثر بر آن [آرشیو] - سایت …

آيا بالا رفتن سن سبب مى‌شود كه مغز انسان تحليل رود يا به عبارت ساده‌تر عقل كم شود؟