جزوه ساختمان داده استاد عالی نژادساختمان داده ها و C آرایه ها در C ساده ترین شکل آن، آرایه یک بعدی است که به صورت یک مجموعه ئمرتب محدود از عناصر همگن تعریف می گردد. منظور از محدود این است که


ساختمان داده ها و C
آرایه ها در C
ساده ترین شکل آن، آرایه یک بعدی است که به صورت یک مجموعه ئمرتب محدود از عناصر همگن تعریف می گردد. منظور از محدود این است که تعداد عناصر آرذایه مشخص است.
منظور از همگن این است که کلیه عناصر ارایه باید همنوع باشند.
اما مشخص کردن شکل یک ساختمان داده به معنی تشریح کامل ساختمان نیست. باید مشخص گردد که ساختمان، چگونه مورد دسترسی قرار می گیرد. به عنئان مثال، دستور: int a {100}
آرایه ای از 100 عدد صحیح را تعریف می کند. دو عمل اصلی که در مورد آرایه ها انجام می گیرد، بازیابی و ذخیره می باشد. عمل بازیابی تابعی است که آرزایه ای مثل a و اندسی مثل i را گرفته و عنصری از آرایه را بر می گرداند. عمل این تابع در C {i}a نشان داده می شود. عمل ذخیره، ارایه a اندیس i و مقدار x را می پذیردو. این عمل در C با دستور انتساب a{i}=x نشان داده می شود.
کوچکترین مقدار اندیس آرایه را حد پایین تر می نامند که در Cc همواره صفر است و بزرگترین مقدار اندیس آرایه، حد بالاتر نام دارد. اگر Iower حد پایین تر آرایه و Upper حد بالاتر آرایه باشند، تعداد عناصر آرذایه که بازه آن نامیده می شود برابر است با Upper-Iower+1 . به عنوان مثال، در آرایه a که قبلاً تعریف گردید، حد پایین تر برابر با صفر و حد بالاتر برابر با 999 و بازه آن 100 است. 100=1+0-99
یک خصوصیت مهم آرایه در C این است که حد پایین و حد بالاتر (و بنابرین بازه آرایه) در حین اجرای برنامه قابل تغییر نیست.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آرایه به عنوان یک ADT


پیاده سازی آرایه های یک بعدی


آرایه ها بعنوان آرگومان تابع


رشته کاراکتری در C


آرایه های دو بعدی


آرایه های چند بعدی


پیاده سازی ساختمان ها


Unions


دانلود جزوه عالی و ترکیبی کنکوری زیست شناسی …

دانلود جزوه عالی کنکوری زیست شناسی سال دوم با تشکر از کوثر مجدم . اختصاصی سایت کنکور

مهندسی عمران راه و ساختمان

نقل قول : کتاب " دیوارهای برشی " تالیف دکتر علی خیرالدین، استاد دانشکده مهندسی عمران ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - تحلیل - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - مهندسی ...

اعضاي هيأت علمي: علی عباس نژاد

سلام بر استاد محترم دکتر عباس نژاد اینکه سعادت بود در دانشگاه ازاد سالیان پیش شاگرد ...

Aftabgardan - کدام دانشگاه بروم؟ دولتی؟ آزاد؟ علمی …

یکی از سؤالاتی که دانش آموزان پشت کنکوری می‌پرسند و اتفاقاً برادر یکی از دوستان ما در ...

نحوه خواندن شیمی کنکور توسط استاد مشمولی - …

نحوه خواندن شیمی کنکور توسط استاد مشمولی. شما کنکوریهای عزیز می توانید هرگونه سوال ...

جزوه ، جزوات و کتابهای دانشگاه پیام نور

رشته کامپیوتر. جزوه ریاضی مهندسی استاد حمیده: جزوه مدار الکتریکی استاد مسروری جزوه ...

دانلود جزوه عالی و ترکیبی کنکوری زیست شناسی …

دانلود جزوه عالی کنکوری زیست شناسی سال دوم با تشکر از کوثر مجدم . اختصاصی سایت کنکور

مهندسی عمران راه و ساختمان

نقل قول : کتاب " دیوارهای برشی " تالیف دکتر علی خیرالدین، استاد دانشکده مهندسی عمران ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - تحلیل - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - مهندسی ...

اعضاي هيأت علمي: علی عباس نژاد

سلام بر استاد محترم دکتر عباس نژاد اینکه سعادت بود در دانشگاه ازاد سالیان پیش شاگرد ...

Aftabgardan - کدام دانشگاه بروم؟ دولتی؟ آزاد؟ علمی …

یکی از سؤالاتی که دانش آموزان پشت کنکوری می‌پرسند و اتفاقاً برادر یکی از دوستان ما در ...

نحوه خواندن شیمی کنکور توسط استاد مشمولی - …

نحوه خواندن شیمی کنکور توسط استاد مشمولی. شما کنکوریهای عزیز می توانید هرگونه سوال ...

جزوه ، جزوات و کتابهای دانشگاه پیام نور

رشته کامپیوتر. جزوه ریاضی مهندسی استاد حمیده: جزوه مدار الکتریکی استاد مسروری جزوه ...

دانلود جزوه عالی و ترکیبی کنکوری زیست شناسی …

دانلود جزوه عالی کنکوری زیست شناسی سال دوم با تشکر از کوثر مجدم . اختصاصی سایت کنکور

مهندسی عمران راه و ساختمان

نقل قول : کتاب " دیوارهای برشی " تالیف دکتر علی خیرالدین، استاد دانشکده مهندسی عمران ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد از 1 دی ماه آغاز شده و تا 7 دی ماه ...

مهندسی عمران راه و ساختمان

مهندسی عمران راه و ساختمان - تحلیل - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران ) - مهندسی ...

اعضاي هيأت علمي: علی عباس نژاد

سلام بر استاد محترم دکتر عباس نژاد اینکه سعادت بود در دانشگاه ازاد سالیان پیش شاگرد ...

Aftabgardan - کدام دانشگاه بروم؟ دولتی؟ آزاد؟ علمی …

یکی از سؤالاتی که دانش آموزان پشت کنکوری می‌پرسند و اتفاقاً برادر یکی از دوستان ما در ...

نحوه خواندن شیمی کنکور توسط استاد مشمولی - …

نحوه خواندن شیمی کنکور توسط استاد مشمولی. شما کنکوریهای عزیز می توانید هرگونه سوال ...

جزوه ، جزوات و کتابهای دانشگاه پیام نور

رشته کامپیوتر. جزوه ریاضی مهندسی استاد حمیده: جزوه مدار الکتریکی استاد مسروری جزوه ...