رویكرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلامچكیده با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افكار جوامع بشری، به ویژه كشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول كرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به


چكیده
با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افكار جوامع بشری، به ویژه كشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول كرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم كشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید كه هریك ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه ی این دو با یكدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینكه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا كلیه نظریاتی را كه رشد را بر توزیع مقدم می دانند رد كرده و با معرفی راهكارهای گوناگونی در توزیع درآمد جاری و توزیع منابع اولیه تولید، درمی یابیم که تعارضی بین رشد و توزیع وجود ندارد اگر چه عمدتاً توزیع عادلانه درآمد در مقایسه با رشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

كلید واژه: توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه كوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات،
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توزیع درآمد، رشد اقتصادی


فرضیه كوزنتس


اقتصاد اسلامی


توزیع منابع اولیه


زکات


دانلود رویكرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه ...

دانلود رویكرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام – خرید آنلاین و ...

رویکرد مقایسهای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام ...

عنوان مقاله: رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام مولف/مترجم ...

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و ... و توزیع درآمد از دیدگاه ... درآمد از دیدگاه اسلام

مقاله رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه ...

رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام. ... رشد و توزیع درآمد ...

مقاله رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه ...

... ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از ... مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام

دانلود ترجمه مقاله رویکرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع ...

... مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام. ... رشد و توزیع درآمد از ...

دانلود امنیت شغلی با رویكرد ایمنی و سلامت و نقش …

... رویكرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام | ... ارتباط رشد و توزیع ...

رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه

... و توزیع درآمد در ... دیدگاه اسلام در ... مقایسه ای ارتباط رشد و ...

خرید و دانلود آموزش تصویری نرم افزار Nagios (بخش 3 ...

دانلود رویكرد مقایسه‌ای ارتباط ... ارتباط رشد و توزیع درآمد ... درآمد از دیدگاه اسلام) ...

همایش اقتصاد اسلامی و توسعه - ویکی روستا

رویكرد مقایسه‌ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام ... و توزیع درآمد در ...