نمونه سوالات امتحانی مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت93-92-3Spaceد) Altج) Ctrlب) Shiftالف) پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می


Spaceد) Altج) Ctrlب) Shiftالف)
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Sample exam questions Fundamentals of Computer Applications in Management 93923


نمونه سوالات امتحانی مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت93923


سوالات کامپیوتر در مدیریت


سوالات امتحانی مبانی رایانه


سوال امتحانی


سوالات ICDL


مهندس جعفر عالی نژاد مدرس دانشگاه آزاد پارس آباد