در مورد معماری و کاربرد و ویژگی های معماری کنونی CUDAمقدمهGPU یک پردازنده تخصصی است که برای پاسخ گویی به نیاز های بی درنگی با وضوح بالا گرافیکی طراحی شده است.GPUهای مدرن به سیستم های چند هسته ای بسیار موازی تکامل یافته اند که قادر به دستکاری بلوک های بزرگی از داده ها می


مقدمهGPU یک پردازنده تخصصی است که برای پاسخ گویی به نیاز های بی درنگی با وضوح بالا گرافیکی طراحی شده است.GPUهای مدرن به سیستم های چند هسته ای بسیار موازی تکامل یافته اند که قادر به دستکاری بلوک های بزرگی از داده ها می باشند.این طرح نسبت به CPUهای همه منظوره برای اجرای الگوریتم هایی که در آن بلوک های بزرگی از داده ها پردازش موازی می شوند، موثرتر است.در چند سال اخیر پردازنده ی گرافیکی قابل برنامه ریزی به عنوان یک واحد پردازشی مستقل رشد کرده است که در شکل زیر نشان داده شده است
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

معماری


کاربرد


ویژگی های معماری


CUDA