ترجمه مقاله پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعیپیش بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی چکیده به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بعنوان نمونه ای از سیستم های اطلاعات جدید اشاره شده است. با اینحال، دست یافتن


پیش بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

چکیده

به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بعنوان نمونه ای از سیستم های اطلاعات جدید اشاره شده است. با اینحال، دست یافتن به سطح مناسبی از موفقیت ERP متکی به عامل های گوناگونی است که این عوامل به یک محیط سازمانی یا پروژه ای وابسته هستند. در این مقاله، درمورد ایده پیش بینی موفقیت پیش از پیاده سازی ERP براساس مشخصات سازمانی، بحث شده است. همچنانکه با نیاز به ایجاد انتظارات از سازمان های ERP، یک سیستم خبره با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) برای بیان روابط بین برخی از عوامل سازمانی و موفقیت ERP توسعه داده شد. نقش سیستم خبره در آماده سازی برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت های جدید که مایل به پیاده سازیERP هستند، و برای پیش بینی سطح محتمل موفقیت سیستم، است. برای این منظور، عامل های مشخصات سازمانی به رسمیت شناخته شده و مدل ANN توسعه داده شده است. سپس، با 171 داده بررسی شده به دست آمده از شرکت های خاور میانه که ERP را تجربه کرده اند اعتباردهی می شوند. سیستم خبره آموزش دیده، با ضریب همبستگی متوسط ​​0.744پیش بینی می کند که نسبتاً بالا است و این ایده وابستگی موفقیت ERP به مشخصات سازمانی را حمایت می کند. علاوه بر این، نرخ طبقه بندی صحیح مجموع 0.685 نشان می دهد قدرت پیش بینی خوب است، که می تواند به پیش بینی موفقیت ERP شرکت ها قبل از پیاده سازی سیستم کمک نماید.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ؛ موفقیت ERP؛ مشخصات/عامل های سازمانی؛ شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ؛ سیستم خبره
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)


موفقیت ERP


مشخصاتعامل‌های سازمانی


شبکه عصبی مصنوعی (ANN)


سیستم خبره