رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ‌ مدیران تربیت بدنی در دانشگاه های دولتی کشورتوجه به هیجان ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها موضوعی است که طی دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی (عاطفی)


توجه به هیجان ها و عواطف و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی، درک هیجانات خود و دیگران و مدیریت مطلوب آنها و نیز ایجاد همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجان ها موضوعی است که طی دهه گذشته با عنوان هوش هیجانی (عاطفی) مورد توجه قرار گرفته است.

توجه به بهره وری سازمانی که خود حاصل کارایی و کارایی است، از مقوله هایی است که همواره ذهن مدیران سازمان ها را به خود مشغول می دارد. بی تردید کارایی مدیران از مواردی است که می تواند بهره وری را تحت تاثیر قرار دهد، بر همین اساس شناسایی عواملی که بتواند کارایی مدیران را بهبود بخشد از الزامات مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی است، بر همین پایه است که ارزشیابی کارایی مدیران اهمیت می یابد، در واقع ارزشیابی کارایی راهی است که مدیران می توانند به نقاط قوت و ضعف مدیران پی ببرند و با شناسایی عوامل اثرگذار بر آن، فعالیت های سازمانی را بهبود بخشند (رضا، 2010). شناسایی این عوامل و بهبود آنها می تواند کارایی شغلی را ارتقا دهد. یکی از عوامل موثر در عملکر مدیران میزان مهارت های مدیران می باشد که هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از این ضروریت ها مطرح می شود. دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه در مدیریت دانشگاه می گردد .

بنابراین سازمان های ورزشی بخصوص مدیران دانشکده های تربیت بدنی برای اینکه بتوانند برنامه های اصولی تربیت بدنی را در جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی دانشجویان ارائه دهند و زمینه های مساعدی را برای رشد و پرورش استعدادهای ورزشی دانشجویان ایجاد نمایند و از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارکنان خود بهره گیرند . توانایی ارتباطی مدیران در موفقیت و اثر بخشی کارکنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

مساله هوش به عنوان یکی از ویژگی های اساسی که تفاوت فردی را در بین انسان ها موجب می شود از ابتدای تاریخ مکتوب انسان ها مورد توجه بوده است (ونگ ولاو، 2003).

پژوهشگران هوش هیجانی را شناخت، كنترل و به كارگیری قابلیتهای عاطفی خود و دیگران در رفتارهای فردی و گروهی برای كسب حداكثر نتایج میدانند كه دارای چهار مؤلفة خودآگاهی، خودمدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه است. افراد با هوش هیجانی بالا از توانمندیهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی برخوردارند و با درك احساسات خود و دیگران، در انتقال و بیان احساسات به خوبی عمل میكنند( پاشاشریفی حسن،1386)

هوش هیجانی دربردارنده آگاهی، تنظیم و بیان درست دامنه ای از هیجانات است. لذا توانایی شناخت، ابراز و کنترل این هیجانات یکی از ابعاد مهم هوش هیجانی است و توانایی فرد در هر کدام از این توانایی ها منجر به اختلالاتی برای فرد می شود (شامرادلو، 1383). در این رابطه مایر و سالووی (1998) بیان می دارند برخورداری فرد از هوش هیجانی می تواند زمینه بهبود بسیاری از کارایی های رفتاری فرد از جمله کارایی شغلی را به وجود آورد.در این رابطه اکسترمرا و فرناندز (2005)، هوش هیجانی را به عنوان پیش بینی کننده عمده ای در بهبود کارایی افراد در جنبه های مختلف زندگی می دانند.

هوش هیجانی به عنوان مجموعه ای از توانایی های غیر شناختی ، بر دانش ها و مهارت ها و توانایی رویارویی موفقیت آمیز در شرایط مختلف محیطی تأثیر می گذارد (بار-ان، 1997).

هوش هیجانی مجموعه ای توانایی ها مانند خودآگاهی، همدلی، خودنظم بخشی، انگیزش خود و مهارت های اجتماعی می باشد که بر کارایی های رفتاری افراد تأثیر می گذارد (گلمن، 1995). بنابراین هوش هیجانی به عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی شغلی کارکنان مطرح می شود که می بایست به آن توجه شود.

گلمن (2000) هوش عاطفی را مهارتی می داند که دارنده آن می تواند با کسب خودآگاهی روحیات خود را کنترل نموده و خودمدیریتی خود را بهبود بخشد و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد. هوش عاطفی، توانایی فرد برای اداره احساسات و عواطف، همدلی با سایر افراد و برخورد مناسب در روابط عاطفی است. مایر و سالوی4 (2004) هوش عاطفی را توانایی ارزیابی، بیان و تنظیم عاطفه خود و دیگران و همچنین استفاده کارآمد از آن می دانند. هر چه یک شغل پیچیده تر باشد، هوش عاطفی اهمیت بیشتری می یابد)اسمیگلا و پاستوریا 5 ،2000) مهارت های هوش عاطفی به فرد اجازه می دهد تحت شرایط سخت، بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتی همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگیری نماید. افرادی که دارای هوش عاطفی بالایی هستند، بهتر با دیگران کنار می آیند و اجازه نمی دهند اضطراب و پریشانی آنان را از حل موفقیت آمیز مشکل باز دارد. چنین افرادی نسبت به دیگران توجهی خالصانه و صادقانه دارند. به سرعت و سهولت ذهن خود را آرام و شفاف می سازند و به این ترتیب راه را برای بصیرت و بینش درونی و ایده های خلاق به روی خود می گشایند.

وزینگر 6(200) معتقد است که افرادی که هوش عاطفی بالایی دارند، هیجانات خود را بکار می گیرند تا با استفاده از آنها رفتار و تفکر خود را در راستای دستیابی به اهداف هدایت نمایند. از نظر وی به کارگیری هوش عاطفی در محیط کار امکان پذیر بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است. او به این نکته اشاره می نماید که هوش عاطفی را می توان پرورش داد و توسعه بخشید. هوش عاطفی خصوصیتی نیست که افراد داشته باشند یا نداشته باشند، بلکه افراد هوش عاطفی خود را با آموزش و تمرین مهارت ها و قابلیت هایی که هوش عاطفی را افزایش می دهد، تقویت می کنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

ارتباط گریزی


هوش عاطفی


ارتباطی مهارتهای هوش


هوش هیجانی


پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه

به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید

پرسشنامه مدیریت

دریافت پرسشنامه رایگان و استاندارد نویسنده: mahmodi - ۱۳٩٢/۱/٢٧ . پرسشنامه های پژوهش های ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > …

معاونت آموزشی; مدیر آموزش; امور آموزشی دانشگاه; برنامه ترمی دانشجویان; آیین نامه و ...

حمید جعفری - رابطه ورزش با يادگيري

رابطه ورزش با يادگيري . . . مقدمه : مطالعات جديد در مورد مغز و شيوه يادگيری مغز ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

هدف ما به هیچ وجه نگارش پایان نامه و ... نیست. مطالب ذکر شده در این صفحه با هدف کمک به ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و سودآوری در بانک صادرات ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

روش تحقیق

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای(به این دلیل که تعداد دانش آموزان در مدارس تهران ...

دانلود فایل ( رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ...

... ( رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کاراییمدیران تربیت بدنی در ... دانشگاه های ...

پایان نامه رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی با ...

... بدنی دانشگاه های دولتی و ... در خارج کشور هوش عاطفی ... و مهارت های ارتباطی با ...

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی | شبکه …

... هوش عاطفی و مهارت های ... های تربیت بدنی دانشگاه ... با هوش عاطفی در مدیران ...

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی

تعیین رابطه هوش عاطفی و ... عاطفی و مهارتهای ارتباطی ... های تربیـت بدنی دانشـگاه ...

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی1 - …

تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ... بدنی دانشـگاه های دولتی ... هوش عاطفی در رابطه با ...

پایان نامه رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران… | …

... مهارتهای ارتباطی مدیران ... های ارتباطی مدیران و ... رابطه رضایت شغلی با ...

پروپوزال رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی ...

... رابطه هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی با کارایی مدیران ... در دانشگاه های دولتی کشور ...

مقاله مهارت های ارتباطی مدیران

... مقاله مهارت های ارتباطی مدیران. ... رابطه هوش عاطفی و ... بدنی دانشگاه های کشور ...

هوش عاطفی - دانلودپایان نامه.مقاله.گزارش کارآموزی.

... با هوش عاطفی. ... آفرین و هوش عاطفی تمامی مدیران ... آنان در دانشگاه های ...

پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی، هوش عاطفی

... های تربیت بدنی دانشگاه ... و مهارتهای ارتباطی با ... رابطه هوش عاطفی و ...

پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه

به پورتال جامع کنگره ها - سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز خوش آمدید

پرسشنامه مدیریت

دریافت پرسشنامه رایگان و استاندارد نویسنده: mahmodi - ۱۳٩٢/۱/٢٧ . پرسشنامه های پژوهش های ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل > امور پژوهشی > …

معاونت آموزشی; مدیر آموزش; امور آموزشی دانشگاه; برنامه ترمی دانشجویان; آیین نامه و ...

حمید جعفری - رابطه ورزش با يادگيري

رابطه ورزش با يادگيري . . . مقدمه : مطالعات جديد در مورد مغز و شيوه يادگيری مغز ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

هدف ما به هیچ وجه نگارش پایان نامه و ... نیست. مطالب ذکر شده در این صفحه با هدف کمک به ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات ...

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و

بررسی راهکارهای جذب منابع و افزایش توان رقابتی و سودآوری در بانک صادرات ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

روش تحقیق

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای(به این دلیل که تعداد دانش آموزان در مدارس تهران ...