پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( زندگی در نواحی مختلف جهان )پاورپوینت آموزش درس چهاردهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی در نواحی مختلف جهان ) ، تشکیل شده از 33 اسلاید زیبا و جذّاب ، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است

پاورپوینت آموزش درس چهاردهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی در نواحی مختلف جهان ) ، تشکیل شده از 33 اسلاید زیبا و جذّاب ، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است.

تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین کسب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد .

متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاورپوینت کاملاً با متن درس 14 کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم مطابقت دارد.

دانش آموزان عزیز با مشاهده این محتوای آموزشی با مفاهیمی مانند :قارّه ها ، اقیانوس ها ، پراکندگی جمعیت در قارّه ها ، زندگی در نواحی قطبی ، زندگی در نواحی بیابانی و زندگی در جنگل های استوایی آشنا می شوند.درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی


درس زندگی در نواحی مختلف جهان


درس چهارده اجتماعی پنجم ابتدایی


پاورپوینت مطالعات اجتماعی


فایل کلاس هوشمند پنجم


قاره ها


اقیانوس ها


زندگی در قطب


زندگی در جنگل استوایی


پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ...

پاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( زندگی در نواحی مختلف ...

پاورپوینت درس 14مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی ...

پاورپوینت درس ۱۴مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (زندگی نواحی مختلف زمین )

پاورپوینت آموزشی درس 17مطالعات اجتماعی پایه پنجم سفر به ...

پاورپوینت آموزش درس پنجم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( عوامل موثّر در کشاورزی ) ، تشکیل شده از 30 اسلاید رنگارنگ و جذّاب ، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس ششم طراحی شده است .

پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای آباد مطالعات اجتماعی ...

پاورپوینت درس 20 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی. پاورپوینت درس 20 وزیران کاردان شهرهای ...

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی پایه ... پنجم ابتدایی,پاورپوینت ... درس 7 جهان اسلام در ...

پاورپوینت درس 11 کشورهای همسایه 1 مطالعات اجتماعی پنجم ...

... 1 مطالعات اجتماعی پنجم ... زندگی در نواحی دیگر جهان ... ششم ابتدایی, پاورپوینت درس ...

پاورپوینت های ریاضی پنجم ابتدایی، کتاب قدیم

پاور پوینت درس پنجم مطالعات ... زندگی در نواحی مختلف جهان ... ریاضی پنجم ابتدایی، کتاب ...

کلاس مـــهــربـانـی - مطالعات اجتماعی

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی پایه ... زندگی در نواحی مختلف ... کتاب فارسی پنجم ابتدایی ...