پاورپوینت فصل چهارم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکپاورپوینت فصل چهارم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مهندسی تاسیسات الکتریک در 27 اسلاید به صورت زیباسازی شده همراه با گرافیک زیبا - ویژه دانشجویان کارشناسی گرایش های برق

فهرست مطالب :

۱-۴ - هادیهای مورد استفاده در سیمها و کابلها

4-2 - ساختمان هادی در سیمها و کابلها

4-3 - مقاومت الکتریکی سیمها و کابلها

4-۴ - عایقهای مورد استفاده در سیمهای عایق دار و کابلهای فشار ضعیف

4-5 - ساختمان سیمهای عایق دار و اندازه های استاندارد

4-6 - ساختمان کابلهای فشار ضعیف و اندازه های استاندارد

4-7 - علائم مشخصه کابلهامهندسی تاسیسات الکتریک


کلهر


پاورپوینت تاسیسات الکتریکی


دکتر حسن کلهر


فصل چهارم تاسیسات الکتریک


پاورپوینت کلهر