ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) در نرم افزار معماری Revit Architectureاین فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان در نرم افزار رویت میباشد

این فایل شامل ابجکت مبلمان محوطه بیرون ساختمان شامل وسایل بازی - نیمکت - سطل زباله - آبنما - تیر چراغ برق و... در نرم افزار رویت میباشد.ابجکت (مبلمان محوطه بیرون) نرم افزار معماری Revit


ابجکت مبلمان محوطه بیرون


ابجکت رویت


دانلود فایل ورد Word الگوریتم های تخصیص مجدد در گریدهای محاسباتی و ارائه یک الگوریتم کارا

دانلود فایل ورد Word مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانلود فایل ورد Word بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم

بررسی ارتباط بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی

پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( اصفهان ، نصف جهان )