دانلود فایل ورد Word بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازاتنوع فایل word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 97 صفحه چکیده عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 97 صفحه

چکیده
عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوق دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسنده گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی کردن مجازات ها و اقدامات تأمینی ایفاء می کند.
واژ های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی
فهرست کلی مطالب
مقدمه ۱
الف ـ بیان مسأله۳
ب ـ اهداف و کاربردهای تحقیق۵
ج ـ سؤالات تحقیق۵
د ـ فرضیه های تحقیق۶
ه ـ روش تحقیق ۶
و ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق۶
فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم شناختی و روان شناختی انگیزه
مبحث اول ـ مفاهیم ۹
گفتار اول ـ واژه-شناسی۱۰
الف ـ انگیزه۱۰
ب ـ اراده۱۲
ج ـ قصد مجرمانه۱۳
گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه۱۴
الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام۱۴
ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص) 14
ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک ۱۷
مبحث دوم ـ آموزه های کیفری انگیزه۱۸
گفتار اول ـ انگیزه و آموزه های مکتب کلاسیک۱۹
گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه های مکتب تحققی۲۱
گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین۲۴
گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه های مکتب کیفری اسلام۲۶
مبحث سوم ـ تحلیل جرم شناختی و روان شناختی انگیزه۲۸
گفتار اول ـ تحلیل جرم شناختی انگیزه۲۹
الف ـ طبقه بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم-شناسی ۳۱
۱ـ جرم ابتدایی۳۲
۲ـ جرم سود-بخش۳۲
۳ـ جرم عدالت خواهی کاذب۳۳
۴ـ جرم سازمان-یافته۳۴
ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم-شناسی ۳۴
۱ـ علت۳۵
۲ـ شرط۳۶
۳ـ عامل۳۷
گفتار دوم ـ تحلیل روان شناختی انگیزه۳۹
الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان-شناختی۴۰
ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان-شناختی ۴۱
فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا
مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم۴۵
گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل¬دهنده جرم۴۶
الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن۴۷
ب ـ آدم-ربایی ۴۹
ج ـ نشر-اکاذیب۵۱
د ـ افترای عملی۵۲
و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری ۵۲
گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل-موجهه۵۳
الف ـ به عنوان دفاع مشروع ۵۴
ب ـ به عنوان ضرورت۵۵
ج ـ به عنوان رضایت بزه-دیده۵۷
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی۵۹
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات ۶۰
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات۶۷
الف ـ انگیزه خدمت به مردم۶۷
ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین۶۷
ج ـ علم به بی گناهی متهم ۶۸
د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم۶۹
گفتار دوم ـ در تشدید مجازات۶۹
الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت۷۰
ب ـ انگیزه فساد در زمین ۷۲
ج ـ انگیزه براندازی حکومت۷۲
د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت۷۳
گفتار سوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط ۷۳
الف ـ در اعمال تخفیف ۷۶
ب ـ در اعمال تعلیق۷۷
ج ـ در اعمال آزادی مشروط ۷۹
نتیجه-گیری۸۰
پیشنهادات۸۱
فهرست منابع۸۳


بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات


دانلود فایل ورد بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات


دانلود فایل Word بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات


طرح کسب و کار تولید محصولات پلاستیکی | فایل آموز

دانلود فایل ورد Word بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات.

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی مشاوره و میزان موفقیت ...

بررسی تأثیر مشاوره شغلی گروهی در کاهش مشکلات کاریابی مراجعین زن فارغ … نقش کار از راه دور درایجاد اشتغال و بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ….

پایان نامه بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

... انگیزه در ارتکاب جرم و ... بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات ,دانلود ...

تأثیر مجازات اعدام در بازدارندگی از ارتکاب جرائم مرتبط با ...

... تأثیر مجازات اعدام در ... ها، در قالب فایل word . و د ... با میزان ارتکاب جرم

دانلود مقاله بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم و ناامنی ...

تمامی فایل ها با فرمت ورد و ... دانلود مقاله بررسی تاثیر ... در ارتکاب جرم در ...

دانلود فایل کامل گزارش کار آزمایش جرم های ریختنی ...

... پخته است و همینطور میزان تاثیر ... و بررسی در مورد ... فایل ورد دانلود مقاله ...

دانلود رایگان نمونه سوالات دینی پایه یازدهم

فروش میز و صندلی با ... ورود کاربران ... دانلود نرم افزار Google Photos v3.24.0.204162798 مدیریت تصاویر ...

دانلود کامل مبانی نظری مهاجرت، میزان جرائم، جرم و عوامل ...

دانلود ورد دانلود ورد تحقیق عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم … – ذخیره شده ۲۲ ا کتبر ۲۰۱۷ … بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود ورد دانلود ورد تحقیق عوامل موثر حاشیه نشینی در …

دانلود سرای دانشجویی

... انگیزه در ارتکاب جرم و میزان ... فایل: word ... بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب ...

پروژه بررسی جرم خیانت در امانت تحت pdf :: پروژه دانلود

... کامل در microsoft word می باشد و ... دانلود مقاله تاثیر ... فایل ورد پروژه بررسی جرم ...

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات - پایان نامه های ...

دانلود رایگان ... بررسی میزان تاثیر سطح ... روان شناسی و بررسی نگرش آنان در مورد ...

فرمت ورد دانلود پروپوزال رشته حقوق در مورد بررسی فقهی و ...

... حقوق در مورد تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان ... با فرمت ورد. دانلود فایل با ...

پایان نامه بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه ...

2-2-1- تاثیر انگیزه در تحقق جرم ... انگیزه در ارتکاب جرم ... تعیین نوع و میزان مجازات ...

نقش جنسیت در مجازات مجرم

... تفاوت در نوع و میزان مجازات ... و جرم تأثیر جنسیت در ... فایل جایگاه انگیزه در ...

پایان نامه انگیزه کاری | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد ...

دانلود پایان نامه و ... بررسی تأثیر انگیزه در ... در ارتکاب جرم و میزان ...

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: پیشگیری از جرم در ...

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

دانلود رایگان پایان نامه درباره بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا ...

برای دانلود فایل ها ... پاورپوینت Word بررسی حقوقی جرم ... Word ورد; دانلود تحقیق و ...

پایان نامه تاثیر اختلال سلوک در بزهکاری کودکان و نوجوانان ...

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «m.a» رشته: حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی چکیده جهان سوم اصطلاحی‌ست که در نیمه دوم قرن بیستم در اشاره به کشورهای توسعه‌نیافته از نظر اقتصادی و کشورهایی که در جهان اول و جهان دوم قرار نمی‌گیرند، به کار می‌رفت.

دانلود فایل Word پایان نامه بررسی وضعیت قانونی تجارت ...

دانلود فایل Word پایان نامه بررسی وضعیت قانونی تجارت الکترونیکی در ایران و جهان دانلود ...

بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم

پروپوزال بررسی تاثیر آموزش ... بررسی نقش اعتياد در ارتکاب جرم ... در قالب فایل word و ...