مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنتمبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد

این فایل فهرست ندارد

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

خصوصیات محصول:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

فرمت : doc

تعداد صفحات : 34

بخشی از متن :

تعریف وابستگی

براساس دیدگاه گریفیتز جزء اصلی وابستگی، وابستگی رفتاری است که دارای اجزای زیر است:

وابستگی و رسانه

نظریه وابستگی توسط بال رو کیچ[2] و دی فلور[3] مطرح شد.آنها رویکرد سیستمی وسیعی را در پیش گرفتند که رابطه یکپارچه ای میان رسانه ها، مخاطبان و نظام اجتماعی بر قرار می کرد (لیتل جان، 1384). طبق این نظریه افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه ها دارند و این وابستگی ها از شخصی به بخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد. به نظر این دو محقق در جامعه ی جدید شهری – صنعتی، مخاطبان وابستگی زیادی به اطلاعات قابل اطلاعات رسانه های جمعی دارند؛ زیرا زندگی در جامعه نیاز مند اطلاعات قابل اعتماد و به روز است. این نطریه بر روابط سه گانه میان رسانه، مخاطبان و جامعه تاکید دارد.

محور اصلی این نظریه آن است که مخاطبان به منظور رفع نیاز و رسیدن به اهداف، به اطلاعات رسانه ها وابسته اند. یک فرد ممکن است با دو منبع گوناگون وابستگی رو برو شود. اولین منبع، تعداد و اهمیت کارکرد های اطلاعات است. رسانه برای مجموعه ای از کارکرد ها نظیر نظارت بر فعالیت های دولت و تفریح و سرگرمی به کار می روند. بعضی از این کارکرد ها برای هر گروه خاص از افراد مهم تر از سایرین است و هرقدر یک رسانه آن اطلاعات را بیشتر ارائه دهد، وابستگی آن گروه خاص به آن رسانه بیشتر می شود. دومین منبع، ثبات اجتماعی است. زمانی که تغییر در جامعه وجود دارد وابستگی مردم به رسانه ها برای اطلاعات افزایش می یابد. از سوی دیگر هنگامی که ثبات اجتماعی بالاست، نیاز به رسانه می تواند کم شود.

در هریک از سه واحد این نظریه (رسانه، مخاطب و جامعه) عواملی در افزایش یا کاهش وابستگی رسانه ها دخالت می کنند. الف) رسانه: نظام های رسانه ای از نظر تعداد و محوریت ارائه کارکرد های اطلاعاتی متفاوتند. مثلا آنها در جامعه جدیدی شهری – صنعتی چندین کارکرد دارند؛ کارکرد هایی مثل تهیا اطلاعات در باره دولت و سیاست برای مردم به شکلی که انجام انتخابات منصفانه مهیا شود، خدمت به عنوان رکن چهارم دولت، اعلام هشدار. عمومی در موارد بحرانی، تهیه اطلاعات مورد نیاز برای حفظ و چرخیدن نظام اطلاعاتی و عرضه حجم بزرگی از محتوای تفریحی و سرگرم کننده برای کمک به ایجاد آرامش و پر کردن اوقات فراغت مردم. هرچه رسانه ها در یک جامعه این کارکرد ها را بیشتر ارائه دهند، وابستگی به رسانه ها در آن جامعه بیشتر خواهد شد.

از نظر بال روی کیچ و دی فلور هرچه جوامع و فناوری رسانه پیچیده تر می شود، کارکرد های منحصر به فرد رسانه ها بیشتر و بیشتر می شوند. ب) مخاطب: درجه وابستگی به اطلاعات در میان مخاطبان تفاوت دارد. برخی افراد علاقه شدید به ورزش دارند، در حالی که گروه دیگری علاقه به اقتصاد دارند. بعضی به شدت در زمینه جامعه شهری فعالند و نیاز به اطلاعات در باره زندگی شهری و رویداد های محیطی دارند، در حالی که گروهی دروی گزیده اند و نیازی به دریافت اطلاعات در سطح محلی ندارند. برخی به این امر علاقه دارند که در رویداد های سیاسی مثل انتخابات و تظاهرات مشارکت فعال داشته باشند، در حالی که گروهی به مسائل عمومی هرگز علاقه پیدا نمیکنند. ج) جامعه: یکی از نیاز های مردم کاهش ابهام است. بال رو کیچ و دی فلور یادآوری می کنند که در یک جامعه پیچیده جدید موضوعات زیادی وجود دارند و مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز دائما اضافه می شوند. این ابهام تشویش آور است و در نتیجه آن ممکن است افراد به رسانه های جمعی روی آورند. این امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت قدرت زیادی به رسانه ها بدهد (خواجه ئیان و همکاران 1388).

بنابر این به طور خلاصه می توان گفت که مخاطبان به اندازه متفاوت تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند و این میزان تاثیر با توجه به میزان وابستگی شان به رسانه مشخص می شود. مخاطبان برای اهداف و نیاز های خود از رسانه استفاده می کنند، اما در این فرایند ممکن است به آنها وابسته شوند. شکل 1 از الگوی زیر برای تبیین این فرایند استفاده کرده است:

این الگو نشان می دهد که نهاد های اجتماعی و نظام های رسانه ای با مخاطبان تعامل برقرار می سازند تا نیاز ها، علایق و انگیزه های افراد را برانگیزانند. بر اساس نظریه وابستگی، افرادی که به بخش ویژه ای از رسانه ها وابسته می شوند به طور شناختی، موثر و رفتاری تحت تاثیر آن بخش قرار خواهند گرفت و در حقیقت هوش هیجانی آنها از طریق آن بخش از رسانه تاثیر می پذیرد.

وابستگی زمانی گسترش می یابد که انواع مخصوصی از محتوای رسانه ها برای ارضای نیاز های مخصوصی به کار روند. افراد به طور مختلف نیاز هایشان را با رسانه ها رفع می کنند و هر فرد ممکن است در زمینه های مختلف از رسانه ها به طور متفاوتی استفاده کند.

علاوه بر این، نیاز های فرد همیشه کاملا فردی نیست، بلکه ممکن است به وسیله فرهنگ یا شرایط اجتماعی گوناگون شکل گیرد. به عبارت دیگر، نیاز ها، انگیزه ها و استفاده های افراد از زسانه ها به عوامل خارجی مشروط است که ممکن است در اختیار افراد نباشند. این عوامل خارجی برای اینکه نشان دهند رسانه ها چگونه قابل استفاده هستند، در گسترش گزینه های غیر رسانه ای دیگر محدودیت و مانع ایجاد میکنند. برای مثال ؛ ممکن است فرد مسنی که رانندگی نمیکند و دوستان کمی دارد بیشتر از سایرین به تلوزیون وابسته شود. کلا هرچه رسانه سریع تر در دسترس باشد، سود دریافتی بیشتر خواهد بود و استفاده از رسانه هرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی پذیرفته تر باشد، به احتمال بیشتری استفاده از آن رسانه مناسب تر جایگزین کارکردن محسوب خواهد شد. علاوه بر این، فرد هرچه جایگزین های بیشتری برای ارضای نیاز هایش داشته باشد به رسانه خاصی کمتر وابسته خواهد شد. تعداد گزینه های کارکردی به هر حال فقط موضوع انتخاب فرد یا حتی موضوع ویژگی های روانشناختی نیست، بلکه بوسیله عواملی نظیر در دسترس بودن رسانه های مخصوص نیز محدود می شود (همان).

آنچه در این نظریه می بینیم وابستگی افراد به رسانه برای نیاز جستجوی اطلاعات است و در نتیجه همین جستجوی اطلاعات که در تئوری ادراک اجتماعی هم به آن اشاره شد، سبب وابستگی فرد به رسانه خاصی می شود و در نتیجه این وابستگی به رسانه قدرت تاثیر گذاری بزرگی میدهد که از طریق آن می تواند جنبه های مختلف هوش هیجانی مخاطب را افزایش دهد.


[1] Victor

[2] Sandra ball-rokeach

[3] Melwin defleur

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

منابع فارسی

1_ آزاد، ح. (1374). آسیب شناسی روانی ، تهران: بعثت.

2_ آقایار سیروس، شریفی درامدی پرویز. (1385). هوش هیجانی ، نشر سپاهان

3_ ابوغداره، ح (1375). بررسی گونه های شخصیت (الف و ب) و سبک های رهبری مدیران دبیرستان های شیراز، تحقیق کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

4_ بیابانگرد، اسماعیل.(1384). روان شناسی تربیتی ،تهران؛ نشر ویرایش

5_ پروین ، ل. (1381) . روان شناسی شخصیت. ] محمد جواد جعفری و پروین کدیور[ ، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).

6_ پور رمضان ، منا (1385). " بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تستSCL-90-R در مراجعین به کافی نت های مشهد در شش ماهه دوم سال 1384 "، رساله ی دکتری ، دانشمده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

7_تیرگیری، عبدالحکیم. (1383). هوش هیجانی و سلامت روان، رویکردها،راهبردهاو برنامه پیشگیری در بهسازی زندگی زناشویی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

8_ چاوش زاده ، زهراالسادات (1388). " بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد"، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

9_ حسینی، سید شمس الدین. (1378) پیش بینی پیشرفت تحصیلی کودکان بر اساس تحصیلات پدر و هوشبهر انها، دانشگاه ازاد رودهن

10_ حسینی، شریفه. (1384). هوش هیجانی ،دانشگاه ازاد رودهن

11_ حق شناس،حسن ( 1385 ). پنج عاملی ویژگی های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO PI-R وNEO-FFI ، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

12_ داود آبادی، م (1384). رابطه بین اعتیاد اینترنتی با سلامت روان و ویژگی های شخصیتی کاربران شبکه، تحقیق کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

13_ دوران،بهزاد .(1381).تاثیر فضای سایت بر هویت اجتماعی،تحقیق دکتری جامعه شناسی،دانشگاه تربیت مدرس

14_ رحیمی نژاد ، عباس ، بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجویان کارشناسی ، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1379.

15_ روزنهان، د و سلیگمن، م. (1385). آسیب شناسی روانی ، یحیی سید محمدی ، جلد اول، چاپ ششم ، تهران: ساوالان.

16_ سموعی،راحله. (1383). و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار-ان، دانشگاه اصفهان

17_ فتحی آشتیانی ، علی و محبوبه داستانی (1388). آزمون های روان شناختی: ارزش یابی شخصیت و سلامت روان، تهران: بعثت.

18_ قاسم زاده، ل ، شهرآرای، م ، مرادی، ع.ر . (1386). بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی ، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران،دوره دوم، ش 3، 32-40.

19_ گانتر ، ب. (1383). اثر بازی های ویدویی و رایانه ای بر کودکان ، سید حسن پورعابدینی نایینی، تهران: جوانه رشد.

20_گلمن، دانیل. (1383). هوش هیجانی، نسرین پارسا،تهران؛رشد

21_گلمن، دانیل.(1379). هوش عاطفی، حمید رضا بلوچ،تهران؛انتشارات جیحون

22_گنجی، حمزه. (1370). روان سنجی،تهران؛دانشگاه پیام نور

23_ گنجی، مهدی. (1384). هوش هیجانی، تهران؛ ساوالان

24_ ماسن و همکاران.(1373). رشد و شخصیت کودک، مهشید یاسایی،تهران؛ اگاه

25_ مایر،ریچارد. ای. (1376). روان شناسی تربیتی محمد تقی فراهانی،تهران؛مرکز اسناد انقلاب اسلامی

26_ویزشفر،فاطمه (1384) . "بررسی میزان اعتیاد به اینترنت دراستفاده كنندگان از كافی نت های شهر لار" ،

فصلنامةاصول بهداشت روان،یس 7،ش 25-26.

27_ هومن، حیدرعلی. (1380). پژوهشی در روان شناسی ، ماهنامه علمی تخصصی روان شناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

نابع انگلیسی

1_Adriana Bianchi and Dr. James G. Philips.CyberPsychology& Behavior. February 2005 8(1):39-51. Doi:10.1089/cpb.2005.8.39 .

2_ ALEXA The Web Information Compony 2010 Retrieved March 12 2010 from http://www.alexa.com/.

3_ Alexandra Ehrenberg Suzanna Juckes Katherine M. White andshari P. Walsh. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008 11(6): 739-741. Doi:10.1089/cpb.2008.0030.

4_ Amiel T. & Sargent S.L. (2004).Individual differences in internet usage motives.Computer in Human Behavior 20 711-726.http://www.rpi.edu/~anderk4/research.html accessed 25 February 2003).

5_ Anderson K. (2001) " Internet use among college students: An exploratory study" Journal of American College Health. Available: 32_ Akini A İskender M. (2011).Internet addiction and depression anxiety and stress.International Online Journal of Educational Sciences. 3 (1) 138-148.

7_ Bernner V. (1997). Psychology of computer use: Parameters of internet use abuse and addiction: The first 90 days of internet usage survey. Psychological Reports 80 879-882.

8_ Barak A. & King S. (2000). Two faces of the internet: Introduction to the special issue on the internet and sexuality. www.apa.org/ Journals/ amp 5391017.html

9_ Bai Y. M. C. C. Lin J. Y. Chen and W. C. Liu (2001). ‘The Characteristic Differences Between Clients of Virtual and Real Psychiatric Clinics’ American Journal of Psychiatry Vol. 158 No. 7.

10_ BALTARETU C. BALABAN C. MOTIVITION IN Using Social Network Sites by Romanian Student. A Qualitative Approach in Journal of Media Research Vol 3 (1) 2010 pp. 67-64.

11_Bullen and HarreNiki. (2000). The internet: its effect on fatety and behaviorimplication for adolescents. Journal of computer in human behavior.17. 178-195.

12_ BODY D. ELLISION N. Sosial network sites: Definition history and scholarship in Journal of Computer-Mediated Communication Vol. 13(1) 2007 article11. http://jcmc.indiana.edu/voll3/issue1/boyd.ellison/jhtml.

13_ CHANDRA D. R Do you have Facebook addiction Disorder? 201 retrieved august1 2010 from www.newstraitimes.com.my.

14_ COMSCORE Sosial Networking Reach and Engagement in Asia pacific Markets 2010 RetrievedMay 31 2010 from http://www.comscore.com/press_events/peress_release/2014/4/Sosial_network_across_asia-pasific_market/%28language%29/eng-us.

15_ Cooper A. (ed.) (2002). Sex and the Internet: A Guidebook for Clinicians New York:Brunner-Routledge.

16_ Caplan S.E. (2002). Problematic internet use and psychosocial well- being: development of a theory- based cognitive behavioral measurement instrument. Journal of Computer in Human Behavior 18 553- 575.

17_ Carmona A. (2012). Internet addiction linked to changes in brain. Journal of Plos- One.mericannewsreport.com/internetaddiction- linked-to-changes-in-bra.

18_ Davis S. F. B. G. Smith K. Rodrigue andK. Pulvers. (1999)" An examination ofInternet usage on two college campuses" College Student Journal 33(2): 257-260.Dev. 38(6): 655–665.

19_ Goldberg Ivan. (1996). Quoted from StevenLevy " Breathing is also addictive" NewsWeek 128 (27) (6 January 1997): 52.Available: http://www.redplanetsw.com/personal/loiosh/iad.html.

20_FOREGGER S Uses and gratificationsof the Facebook.com. Ph.D. dissertation Michigan states University United States Michigan 2008 retrived December12 2009 from dissertation & theses: Full Text.(publication No. AAT 3331906).

21_ GRINDELAND M. HARRISON C. The power of social networking for women research study 2009 Retrieved April 5 2009 from www.shesconnectedmultimedia.com.

22_ Greenfield D. (1999) Virtual Addiction:Help for Net heads Cyber freaks and ThoseWho Love Them Oakland CA: NewHarbinger Publication.

23_ Greenfild D. N. (1999).Virtual addiction. Oakland: New Harbinger.

30_ Griffiths M. D. (1997). Internet addiction: does it really exist? In Gackenbach. J. (ed) psychology and the internet. Newyork

24_ Grriffiths M. D. &Doncaster I. (1995).The effect of Type a personality on physiological arousal while playing computer games. Addictive Behaviors 20 543-548.

25_ Hamburger Y. A. &Artzi B. E. (2000).The relationship between extraversion and neuroticism and different uses of the internet. Computers in Human Behavior 16 441- 449.

26_JALILIAN M. LATIFF L . SEYED HASSAN S.T. HANACHI P. OTHMAN M. Development of a questionnaire for accessing factors predicting blood donation among university student: Apilot study in southeast Asian journal of tropical medicine and public health Vol .41(3) 2010 pp. 660-666.

27_ KATZ E The uses of mass communications: Current perspective on gratifications research sage Beverly Hills 1959 pp .19-32.

28_ Kim K. Ryu E. Chon M. (2005). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire Survey.

29_ KREJCIE R. V. MORGAN D.W. Determining sample size for research activities in Educational and Psychological measurement Vol. 30(2) 1970 pp. 607-610 from

30_KRAUT R . PATTERSON M. LUNDMARK V. KIESLER S. MUKOPADHYAY T. SCHERLIS W. Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being in American Pcychologist Vol. 53(9) 1998 pp. 1017-1032.

31_Korkmaz O Sahin C &AhiEvran E U (2011).The relationship between interaction and audience anxiety levels and internet addiction of adults.Journal of Contemporary Educational Technology. 2(3) 200-212.

32_ Ko C H Yen J U Chen C C Chen S H Wu K & Yen C F. (2006). Tridimensional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience. The Canadian Journal of Psychiatry— Original Research.51 14.

40_Kandell Jonathan. 1998 " Internet addictionon campus: The vulnerability of college students" Cyber Psychology and Behavior1(1): 11-17.

41_ Knox Davaid V. Daniels L. Sturdivant andM. E. Zusman. (2001) College student use ofthe Internet for mate selection CollegeStudent Journal 35(1): 158-160.

42_ Kuh George and Nick Vesper. (2001) Docomputers enhance or detract from student learning? Research in Higher Education42(1): 87-102.

43_ Lacovelli A. &Valenti S. (2008).Internet addiction's effect on like ability and rapport.Computer in Human Behavior. 25 439–443.

44_LIMYH snapshot of social networking in Malaysia 2009 Retrieved nov20 2010 from http://www.greyeview.com/2009/07/28/snapshot-of-sosial-networking-in malaysia.

45_ LAURIE C. PAULA B.E. checking out Facebook.com: the impact of a digital trend on academic libraries in information technology and libraries Vol. 26(1) 2007 pp.23-34.

46_ J Korean Acad Nurs.2009 Dec;39(6):818-828.Korean. Published online 2009 December31.http://dx.doi.org/10.4040/jkan.2009.39.6.818

47_ J Korean Acad Child Health Nurs.2010 Jan;16(1):56-65. Korean Published online 2010 Jan 31. http://dx.doi.org/10.4094/jkachn.2010.16.1.56

48_ Jee Hyun Ha Bumsu Chin Doo-Heum Park Seung-Ho Ryu and Jaehak Yu. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008 11(6): 783-784.doi:10.1089/cpb.2008.0096.

49_Jalalinejad R Ghasempoor A Ajdari Z &Sadeghigooghari N. (2012).The relationship between internet addiction and anxiety in the universities students.Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.4 1.

50_ Morahan-Martin J. and P. Schumacher (2003).‘Loneliness and Social Uses of the Internet’ Computers in Human Behavior Vol. 19 No. 6.

51_Monke Lowell. (1998) Computers inSchools: Moving education out of the childinto the machine. Internet and HigherEducation 1(2): 147-155.

52_ Nie N. &Erbring L. (2000).Debating the societal effects of the internet: connecting with the world.Public Perspective 11 3 42- 43.

53_Orzak. M. H. (1999). Computer addiction: Is it real on virtual? NewYork John wiley and sons.

54_ pPatriciaBelchior Michael Marsiske.(2013). Video game training to improve selection visual attention in plder adults Computers in Human Behavior Volume 29 Issue 4 July 2013 page 1318-1324

55_Puay-Hoe Chua Younbo Jung May O. Lwin Yin-LengTheng .(2013). Let`s play together: Effects Of video-Game play on intergenerational perceptions among youth and elderly participants. Computers in Human Behavior .Volume29 .Issue 6 Novamber 2013 pages 2303-2311

56_ Rheingold Howard. (1992) A slice of life inmy virtual community Available:http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/articles/aslice.html (accessed 15 October2003)

57_ Shapiro N. A. Lessig M.C. Goldmith T. D. Szabo S. T. Lazorita M. Gold M. S. &Stein D.J.(2003). Problematic Internet use: Proposedclassification and diagnostic criteria. Depression and Anxietyy 17 207-216.

58_ SEVERIN W.J. TAKNARD W.J. Communication theories origins methods and uses in the mass media (4th ed.) Longman White Plains NY 2007.

59_ Scherer K. (1997).‘College Life Online: Healthy and Unhealthy Internet Use’ Journal ofCollege Student Development Vol. 38 No. 6.

60_Shotton M (1991).Thecosts and benefits of computer Addiction Behaviour and inforsation technology. 219-230

61_Talbott Steve 1998 Why is the moon gettingfurther away? Internet and Higher Education1(2): 139-146.

62_ Whang L. S. M. S. Lee and G. Chang (2003).‘Internet Over-User’s Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction’ CyberPsychology& Behavior Vol. 6 No. 2.

63_ Wölfling K. (2011). ‘Internet Addiction-the New Digital Disorder’ European Psychiatry Vol. 26.

64_Young K. S. (1997). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. [online]. Available at paper presented at the 104 the Annual Meeting of American Psychological Association. Toronto Canada.

65_Young K. S. (1999). Internet addiction: symptoms evaluation and treatment. Available on: www.google.com.

66_Young K. S. (2007).Treatment outcomes with internet addicts. Cyber Psychology and Behavior 10 5 671- 679.International Journal of Nursing Studies (34) 2 185-192.

67_ Yang C.-K.(2001). ‘Sociopsychiatric Characteristics of Adolescents who Use Computers toExcess’ ActaPsychiatricaScandinavica Vol. 104 No. 3.

68_Young K. S. (1998). Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery New York: John Wiley & Sons.

69_ Young K. S. X. D. Yue and L. Ying (2011). ‘Prevalence Estimates and Etiologic Models of Internet Addiction’ in Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment Kimberly S. Young and Cristiano Nabuco de Abreu (eds.) New Jersey: John Wiley & Sons.

70_ Young. K. S. (1997) what makes on-line rsage stimulating? Potential explanations for pathological internet use.symposia paper presented at the 104th annual meeting of the American psychological association august 15 cgicago IL.

71_DIMAGGIO P. HARGITTAI E. NEUMAN W.R. ROBINSON J.P. Sosial implications of the internet in Annual Review of Sociology Vol. 27 2001 pp. 307-336

72_ David S. (2008).Addiction to internet is an illness. [Online]. Available: www.guadian. co.UK.

73_ Young K. S. (1998) internet addiction ”the emergnce of new clinical disorder paper presented at the 104 the anal meeting of the APA. toronto.

74_ Young K. S. (1999) Intetnet addiction: Symptoms evaluation and treatment. In L. Vande Creek & T. Jackson (Ecs.) Innovations in clinical practice: A source book (Vol. 17). Sarasota FL: professional Resorce press. 1-13

75_ Yang S. C. & Tung C. J. (2004).Comparison of internet addicts and non addicts in Taiwanese high school.Computer in Human Behavior 23 79- 96.

76_zittrain Jonthan. (2009). The Future of the Internet—And How to Stop It. Yale Univercity Press.مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک


فیس بوک


اینترنت


اعتیاد به اینترنت


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت


مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتیاد به اینترنت