مبانی نظری مدیریت سود و سیاست های تقسیم سودمبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


2-1- مقدمه ............................................................................................................................................... 16

2-2-1- مفاهیم مختلف سود .................................................................................................................... 17

2-2-1-1- سود ....................................................................................................................................... 17

2-2-1-2- اهداف گزارشگری سود ......................................................................................................... 17

2-2-1-3- پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود .................................................................. 18

2-2-1-4- فواید سود برای سرمایه گذاران .............................................................................................. 19

2-2-2- مفاهیم مدیریت سود ................................................................................................................... 20

2-2-3- انگیزه های مدیریت سود ............................................................................................................ 23

2-2-3-1- قراردادهای بین مدیران و مالکان ............................................................................................ 23

2-2-3-2- قراردادهای بین مدیران و بستانکاران ...................................................................................... 24

2-2-3-3- انگیزه های سیاسی .................................................................................................................. 24

2-2-3-4- انگیزه های مالیاتی .................................................................................................................. 25

2-2-3-5- تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ............................................................................................ 25

2-2-3-6- انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ......................................................................... 25

2-2-3-7- کاستن از هزینه های معاملاتی ................................................................................................ 26

2-2-3-8- برآوردن انتظارات ................................................................................................................... 26

2-2-4- الگوهای مدیریت سود ................................................................................................................ 26

2-2-4-1- الگوی به دست آوردن آرامش ................................................................................................ 26

2-2-4-2- الگوی حداکثر کردن سود ....................................................................................................... 27

2-2-4-3- الگوی حداقل کردن سود ...................................................................................................... 27

2-2-4-4- الگوی هموارسازی سود ......................................................................................................... 27

2-2-5- طبقه بندی مدیریت سود ............................................................................................................. 28

2-2-5-1- انواع روش های مدیریت سود ............................................................................................... 28

2-2-5-1-1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی ...................................................................................... 29

2-2-5-1-2- انتخاب روش های حسابداری ........................................................................................... 29

2-2-5-1-3- برآوردهای حسابداری ....................................................................................................... 30

2-2-5-1-4- تصمیمات اقتصادی ........................................................................................................... 30

2-2-6- انواع مدیریت سود ..................................................................................................................... 32

2-2-6-1- مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد ....................................................................... 33

2-2-7- هموارسازی سود ......................................................................................................................... 34

2-2-8- نظریه مدیریت سود ..................................................................................................................... 37

2-2-8-1- ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود ...................................................................... 38

2-2-8-2- منتخب نظریه های رقیب ........................................................................................................ 38

2-2-9- روش های مدیریت سود 41

2-2-9-1- تنظیم زمان معامله 42

2-2-9-2- روش های تسهیم هزینه 42

2-2-9-3- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری 43

2-2-9-4- پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‏های نقدی 44

2-2-10- اقلام تعهدی اختیاری ................................................................................................................ 45

2-2-10-1- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ ..................................................................... 45

2-2-10-2- اقلام تعهدی ......................................................................................................................... 45

2-2-11- کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری .................................................... 47

2-2-11-1- روش های اندازه گیری مدیریت سود 49

2-3- بخش دوم- سیاست های تقسیم سود 51

2-3-1- چرا شرکت ها سود پرداخت می کنند؟ 51

2-3-2- روش های پرداخت سود سهام ................................................................................................... 52

2-3-2-1- سود نقدی .............................................................................................................................. 52

2-3-2-2- گواهی موقت سود سهام ....................................................................................................... 52

2-3-2-3- پرداخت به صورت دارایی ...................................................................................................... 53

2-3-2-4- سود سهمی ............................................................................................................................. 53

2-3-3- پرداخت سود سهام .................................................................................................................... 53

2-3-4- سیاست های متداول تقسیم سود ................................................................................................ 55

2-3-4-1- توجیه ثبات سود سهام ............................................................................................................ 56

2-3-4-2- نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت ................................................................................ 57

2-3-4-3- موارد درخور توجه در طرح خط مشی تقسیم سود 57

2-3-4-4- نظریه های سیاست تقسیم سود 57

2-3-4-5- عوامل موثر بر سیاست های تقسیم سود 61

2-3-4-6- دلایل تمایل سهامداران به دریافت سود سهام به صورت نقدی 64

2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشی های سود سهام 65

2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغییر) 65

2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پایدار در سطح کمتر 65

2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پایدار در سطح بالاتر 66

2-3-4-7-4- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد 66

2-3-4-7-4- تغییرات سود سهام متناسب با تغییرات درآمد 66

2-3-4-7-5- سود سهام پایین به اضافه سودهای سهام فوق العاده 66

2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام برای یک دوره بلند مدت 66

2-3-4-7-7- محتوای اطلاعاتی سود سهام 66

2-3-4-8- مکاتب فکری در مورد تقسیم سود 67

2-4- ارتباط بین مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود 68

2-5- بخش سوم: پیشینه تحقیق 68

2-5-1- تحقیقات داخلی 69

2-5-1-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود 69

2-5-1-2- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود 73

2-5-2- تحقیقات خارجی 80

2-5-2-1- تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت سود 80

2-5-2-2- تحقیقات انجام شده پیرامون سیاست های تقسیم سود 82


2-1- مقدمه

اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روش‏هایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی كالا، استهلاك سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی كردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشكوك الوصول از جمله مواردی هستند كه مدیران می‏توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یك طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شركت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود كه وضعیت شركت را به بهترین نحو منعكس كند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شركت، دریافت پاداش و غیره، مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممكن است با دستكاری سود، وضعیت شركت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است. از سویی دیگر دنیای تجاری و حرفه ای امروز دستخوش تغییر و تحولات سیاسی گردیده و انقلاب اطلاعات تأثیر بسزایی در نحوه کار داشته است.

هر تحقیق علمی نیاز به مطالعه کارهای پیشینیان و بررسی نتایج و دستاوردهای آنان و مبانی تئوریک در مورد موضوع مربوطه دارد که در روش تحقیق به این مرحله بررسی ادبیات تحقیق می‏گویند. این فصل به بررسی ادبیات و پیشینه تحقیقات انجام شده می پردازد که شامل دو بخش می باشد. بخش اول مربوط به ادبیات موضوع است که به تفصیل اطلاعاتی درباره تعریف، انواع، انگیزه ها، روش ها یا ابزارها و مطالبی دیگر در ارتباط با مدیریت سود و همچنین تعریف، مبانی، اهداف، طبقه بندی و سایر موارد مرتبط با سیاست تقسیم سود ارائه می شود. بخش دوم مربوط به پیشینه تحقیق می باشد. در این تحقیق تلاش شده تا کلیه تحقیق ها و تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و سیاست تقسیم سود به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد که قطعاً در غنای تحقیق بی تاثیر نخواهد بود. لذا به طور کلی در این فصل ابتدا مجموعه ای از اصول و مبانی تئوریک مدیریت سود و سیاست تقسیم سود که با استفاده از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی تهیه شده اند ارائه می گردد، سپس چکیده‏ای از تحقیقات و تحقیق های انجام شده در این مورد ذکر می شود.

2-2- بخش اول: مدیریت سود

2-2-1- مفاهیم مختلف سود

قبل از پرداختن به مدیریت سود لازم است در ارتباط با سود، اهداف گزارشگری آن، استفاده سود برای استفاده کنندگان پیش بینی سود و فواید آن برای سرمایه گذاران مطالبی ارایه شود تا اهمیت آن برای خوانندگان مشخص شود.

2-2-1-1- سود

در ابتدای پیدایش انسان منفعت گرایی در ذات وی بوده است. با پیدایش علم اقتصاد و در كنار آن حسابداری مفهوم منفعت گرایی جای خود را پیدا كرده است، به طوری كه حسابداری دو طرفه با نظریه مالكیت شروع شد. بعدها نظریه تئوری تفكیك شخصیت مطرح گردید. در این تئوری، شخصیت واحد تجاری جدای از شخصیت صاحبان آن بوده و هدف مؤسسه ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و بستانكاران بوده است و به دنبال آن تئوری های بنگاه، حقوق باقی مانده و وجوه مطرح شدند، كه هر كدام تقسیم جدیدتری از اطلاعات حسابداری به خصوص سود را ارائه می دهند. در تئوری وجوه، سود حسابداری معنی و مفهومی ندارد، در تئوری بنگاه واحد تجاری یك بنگاه اجتماعی به حساب می آید كه برای عموم منافع ایجاد می‏كند و منافع آن سود حسابداری نیست بلكه ارزش افزوده است. امروزه اقتصاددانان می گویند سود تنها انگیزه تاسیس بنگاه ها نیست بلكه معتقدند كه بنگاه ها با اهداف رفاهی، اجتماعی و اقتصادی هم ممكن است ایجاد شوند. البته در كنار نظریه اقتصاددانان این نظریه وجود دارد كه اكثر واحدهای تجاری برای سودآوری تاسیس می شوند (قربانی، 1389: 12).مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود


مبانی نظری و پیشینه مدیریت سود


مبانی نظری سیاست های تقسیم سود


مبانی نظری


مدیریت سود


سیاست های تقسیم سود


پایگاه مقالات علمی مدیریت

نام درس: مبانی سازمان و مدیریت موضوع: متن کامل جزوه های آموزشی مقطع: کارشناسی ارشد

پژوهش عملیاتی (مدل سازی) - nashrenazari.com

حل-فعالیت مطرح شده در این مسئله میزان تولید است که مجهول بوده و باید آن را معین نمود.

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI - ISI Articles

معمولاً یکی از مهمترین چالش ها در پژوهش های علمی، بررسی موضوعات و همچنین تحقیقات ...

مدیریت آموزشی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علاقه بند، علی (۱۳۸۴). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران، انتشارات ارسباران ·

معرفی رشته علوم اجتماعی - beytoote.com

معرفی رشته علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی سالانه بیش از 80 میلیون نفر به جمعیت جهان ...

علم اقتصاد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

علم اقتصاد (در انگلیسی Economics)، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و ...

جزوه روش تحقیق در علوم سیاسی

به نام خدا جزوه کلاس روش تحقیق و مقاله نویسی دوره دکتری علوم سیاسی استاد: جناب اقای ...

توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار | جاذبه های ...

سایت سیری در ایران در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی ثبت شده است. با توجه به قابلیت ...

یادداشت‌های یک آینده‌پژوه | آینده پژوهی | آینده نگاری

دنیس مورگان (Dennis Morgan) شخصیتی آکادمیک دارد و بر روی موضوع تصاویر آینده (The images of the future ...

اقتصاد و فرهنگ - رابطه ی اقتصاد و فرهنگ

براي درك رابطه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاستگاه اين دو نظر افكند . خاستگاه اقتصاد و ...

اقتصاد و فرهنگ - رابطه ی اقتصاد و فرهنگ

براي درك رابطه اقتصاد و فرهنگ بايد به خاستگاه اين دو نظر افكند . خاستگاه اقتصاد و ...

دیالوگ یاگفتگو تنها راه حل خروج از بحران - مطالعه و بررسی ...

دیالوگ یاگفتگو تنها راه حل خروج از بحران - مطالعه و بررسی نقش آموزه های دینی و معنوی در ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین ...

مطالعات آنارشیسم - anarchyanalysis.blogspot.com

آنارشیسم یک نظام اجتماعی ثابت و محصور در خود نیست، بلکه روندی معین در تحول تاریخی بشر ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

صفحه نخست

Afghanistan, Goftaman گفتمان دموکراسی افغانستان سیاست اقتصاد فدرالیسم

موانع پویایی اتحاد و انسجام - ديگران

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

بایگانی‌ها آخرین اخبار پیام نور - اخبار پیام نور

دانشجویان دانشگاه پیام نور برای فارغ التحصیلی باید مدارک لازم را تهیه و مراحل مربوطه ...

امام علی (ع) و ابعاد عدالت اجتماعی - ديگران

پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای

لیسیدنِ زنجیرهای بردگی (درباره ی انقلاب 57) + فایل صوتی ...

یک: شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ، انقلاب سال پنجاه و هفت ...

پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود

: پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و سیاست های تقسیم سود , پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود ...

پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود

پیشینه و مبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم سود , پیشینه ومبانی نظری استراتژی‌ های تقسیم ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقلام تعهدی سود حسابداری (فصل ...

... (پیشینه و مبانی نظری ... دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و ... سود و مدیریت سود ...

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق رابطه مدیریت سود و ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) در 61 صفحه در قالب ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اقلام تعهدی سود حسابداری (فصل ...

... مبانی نظری و ... مدیریت برمنابع مالی و ... های مشهود و نامشهود ،سود و ...

مروری بر مبانی نظری مدیریت سود فرمت ورد

مروری بر مبانی نظری مدیریت سود ... مدیریت سود و تئوری های ... نظری سیاست تقسیم سود ...

دانلود مقاله : رابطه بین سیاست تقسیم سود

رابطه بین سیاست تقسیم سود و ... بی ثباتی در سیاست های سود ... مقالات ترجمه شده مدیریت;

دانلود کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سود – داروگ فایل

مبانی نظری و پیشینه بهره وری و سیاست تقسیم سود | دانلود فایل فری – ذخیره شده 22 جولای 2017 … صفحه اصلی مبانی نظری و پیشینه بهره وری و سیاست تقسیم سود … 2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره وری.. 22.

دانلود مقاله بررسی رابطه ریسک سیستماتیک و سیاست تقسیم سود ...

چون هدف پژوهش شناخت رابطه همبستگی بین ریسک سیتماتیک و سیاست تقسیم سود شرکت ها است و تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعي می شود رابطه متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد مالی و سودآوری (فصل 2 ...

مبانی نظری و پیشینه ... انواع سیاست های تقسیم سود ... عوامل و انگیزه ها از مدیریت سود