پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماریپاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری

پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری دارای 41 اسلاید وبا فرمت پاور پوینت

رابطه نانو تکنولوژی و معماریگستره حوزه نانو تکنولوژی، معماری و ساختمان سازی را نیز در بر می‌گیرد. اساسا نانو تکنولوژی خود نوعی ساختن و بنا کردن است و از این حیث شباهت زیادی به معماری در مقیاس انسانی دارد. شاید مهمترین تفاوت : تنها در مقیاس نانو ساختارها با ساختارهای معماری باشد. فن آوری نانو، فن آوری طبیعت است و در پی حقارت مقیاس انسان در فضا یا دگرگونی انسان در طبیعت نیست.

کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان

nبهبود خواص سیمان و بتن

n( خواص مکانیکی و کیفیت)

nجلوگیری از نفوذ عوامل مخرب خارجی به داخل بتن

nایجاد پوشش عایق مناسب از طریق نانو پوشش ها

nعدم نفوذ عوامل خوردگی

nافزایش مقاومت در برابر انتقال حرارت

nافزایش مقاومت در برابر خوردگی ، سایش و پوسیدگی

nخاصیت خود تمیز شوندگی سطوح

nرنگ های تصفیه کننده هواپاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری


پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت معماری


پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان


دانلود پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و معماری