مبانی نظری شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاریمبانی نظری شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

مبانی نظری شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری

.....................

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد

...................

گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی

......................

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری

....................

گفتار اول: قواعد شكلی انعقاد قرارداد

......................

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد

...................

بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد

..................

بند سوم: اهلیت طرفین

..................

بند چهارم: كتبی بودن قرارداد

..................

گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد

...............

بند اول: قواعد ترجیحی

.....................

الف : فسخ یك جانبه به علت تخلف (تقصیر، تأخیر)

.................

ب :حق تعلیق قرارداد

..................

ج: حق افزایش یا كاهش جزئی میزان قرارداد

..................

بند دوم: قواعد اقتداری

...................

الف: فسخ به علت مقتضیات اداری

..................

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

......................

ج: حق جانشینی

.................

د: احكام عادی

.................

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد

....................

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن

..................

بند دوم: اهلیت و صلاحیت طرفین

................

بند سوم: موضوع عمل حقوقی

....................

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد

..................

منابع

الف: کتب

1. قرآن کریم، الهی قمشه ای، م، 1379.

2. اسماعیلی هریسی، محمود، 1384، مبانی حقوق پیمان، شرکت نشر یادآوران.

3. الراغب الاصفهانی، حسین بن محمد؛ 1412ق.مفردات راغب، به كوشش صفوان عدنان داوودی، دمشق، دار القلم، چاپ اول،

4. امامی، حسین، 1356، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج ا.

5. انصاری، ولی الله، 1377، کلیات حقوق قراردادهای اداری، نشر حقوقدان.

...................................

...................................

.................................مبانی نظری شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری


مبانی نظری


شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری


انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

مرکز پژوهشها - قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ...

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه ...

مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری | ايران متلب

کلید واژگان: ثمن، ثمن شناور، معلوم و معین بودن ثمن، غرر و قراردادهای پیمانکاری مقدمه در مقدمه این پایان نامه طرح چند بحث به ترتیب ذیل ضروری است؛ الف- پیشینه و اهمیت موضوع: روشهای تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژهای است.

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری. مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری دارای 42 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

خرید کتاب حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی ...

حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی عنوان کتابی است از سید مرتضی قاسم زاده که در 404 صفحه و توسط انتشارات دادگستر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق مدنی است.

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن

مبانی نظری فسخ قرارداد های پیمان کاری و شرائط آن مبانی نظری ... و شرایط فسخ ...

پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال ...

آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری ... حقوقی قراردادهای ساخت و ... مبانی نظری و ...

پایان نامه بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای ...

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع …

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران ...

... نموده و درباره این شرایط و ... بر مبانی حقوقی و ... در قراردادهای پیمانکاری.

پیشینه و مبانی نظری ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری

پیشینه و مبانی نظری ساختار فضای سبز در توسعه پایدار شهری پیشینه و مبانی نظری ساختار ...

داوری در قراردادهای پیمانکاری - بانک نمونه قراردادهای حقوقی

قراردادهای های پیمانکاری چیست؟ هر قراردادی که بین شخص (حقیقی یا حقوقی) به طور مستقیم به قصد احداث امری راجع به مال غیر منقولی با شخص دیگری منعقد شود، …

قرارداد ها و امور حقوقی | محصولات | کارگشا

شرایط و ضوابط ... مبانی فکر و چارچوب نظری ... قراردادهای پیمانکاری ...