مبانی نظری تاریخی وجغرافیایی سیستانپیشینه پژوهش تاریخی وجغرافیایی سیستان

مبانی نظری تاریخی وجغرافیایی سیستان

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

اشاره به پیشینه تاریخی وجغرافیایی سیستان

1-2-1 جغرافیای سیستان

سیستانِ کنونی، در جلگه ی پست و همواری در منتهی الیه مرزشرقی کشور ایران بین 30 درجه و18 دقیقه تا31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و 10 دقیقه تا 61 درجه و 50 دقیقه ی طول شرقی از نصف النهارگرینویچ قرار دارد. و حد شرقی آن در امتداد رودمرزی هیرمند، مرز ایران وافغانستان را تشکیل می دهد.[1] سیستان از شمال ومشرق به افغانستان، از جنوب به شهرستان زاهدان، از مغرب و شمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند خراسان محدود است. جلگه سیستان، قسمتی از جلگه ی وسیع هیرمند است که قسمت عمده ی آن در خاک افغانستان و قسمت کوچکی از آن در خاک پاکستان است. سیستان در بیشترین طول و عرض خود به ترتیب 171 و 168 کیلومتر است.[2]

...................

2-2-1 شهرهای سیستان در قرون آغازین هجری قمری

..................

وجه نامگذاری سیستان

.................

4-2-1 پیشینه اعتقادی سیستان تا زمان ورود اسلام به آن جا

...............

الف: آیین های اولیه

...............

ب: زردتشتی

................

ج: مسیحیت

...............

ه‍: ورود اسلام به سیستان

...............

منابع و مآخذ

منابع فارسی

1- ابن بابویه، محمد بن على‏، علل الشرائع، مترجم: ذهنى تهرانى، محمد جواد، ناشر: انتشارات مؤمنین‏، مكان چاپ: ایران؛ قم‏

2- افشار سیستانی، ایرج، سیستان نامه، محل نشر: تهران، ناشر: مرغ آمین، چاپ اول، سال انتشار 1369 ه ش

3- افشار سیستانی، ایرج، بزرگان سیستان، تهران، نشر مرغ آمین، ۱۳۶۶ش

..................

.................

................


[1]. افشار سیستانی، ایرج، سیستان نامه، پیشین، ج2، ص1193

[2]. همان.پیشینه پژوهش تاریخی وجغرافیایی سیستان


پیشینه پژوهش


مبانی نظری تاریخی وجغرافیایی سیستان


تاریخی وجغرافیایی سیستان