مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبضمبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض

مبانی نظری تسلیم و تسلم، قبض

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

مبحث دوم:تسلیم و تسلم

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از این آثارها تسلیم مبیع می باشد که به عهده بایع قراردارد. در قرارداد ها ،دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد.

بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری و تسلیم ثمن از ناحیه مشتری،به مقتضای عقد بیع واجب است.پس تسلیم که مترادف اقباض می باشد عمل متعهداست. در مقابل متعهدله مورد معامله را تسلم یا قبض می کند.

گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم

بند اول:مفهوم تسلیم

تسلیم از ریشه سلم بر وزن تفعیل است . تسلیم در لغت در معناهای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنی ، « واگذار کردن» ، « سپردن» ، « گردن نهادن» و« سلام گفتن».[1] معنای اصطلاحی تسلیم نیز به معنای لغوی خود نزدیک است .

برخی از حقوق دانان در معنای اصطلاحی تسلیم گفته اند:«تسلیم در عقد معوض عبارت است از اینکه یکی از طرفین دیگری را بر مالی که به او منتقل کرده است مستولی سازد و به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است».[2] برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.[3]

................

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض

..............

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم

بند اول: ماهیت

..................

بند دوم: مبنای تسلیم

.............

بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع

..................

گفتار سوم:کیفیت تسلیم

.................

گفتار چهارم:اقسام تسلیم

..............

بند اول:تسلیم عملی

....................

بند دوم:تسلیم حکمی

................

مبحث سوم:موضوع تسلیم

.................

گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن

.................

بند اول:مبیع عین معین

.................

1- مبیع به عنوان مقدار معین مورد بیع باشد.

....................

بند دوم :مبیع کلی در معین

................

بند سوم:کلی فی الذمه

................

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن

.................

بند اول:عین معین

..................

بند دوم:کلی در معین

...................

بند سوم: کلی فی الذمه

................

گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن

...................

بند اول: عین معین

................

بند دوم: کلی در معین

.........................

بند سوم: کلی فی الذمه

...................

گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع

..................

بند اول:اختلاف در مقدار مبیع

...................

بند دوم : اختلاف در جنس مبیع

....................

بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع

................

گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع

...................

فهرست منابع و مآخذ

الف )کتب

- کتب فارسی

1- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،انتشارات اسلامیه،1373.

2- امیری قائم مقامی،عبد المجید،حقوق تعهدات،جلد دوم،انتشارات دانشگاه تهران ،1356.

3- بازیگر،یدالله،بیع و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی،چاپ اول، 1379.

4- باقری،احمد،فقه مدنی ،عقود تملیکی«بیع-اجاره»،انتشارت سمت، چاپ اول، 1384 .

...............................

.............................

............................


[1] عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،جلد اول،انتشارات امیر کبیر، 1363،ص575

[2] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط درترمینولوژی حقوق،اصطلاح شماره 1227،ص153

[3] امامی،مرحوم حسن،همان منبع ،ص449مبانی نظری تسلیم و تسلم


قبض


مبانی نظری تسلیم و تسلم


مبانی نظری


تسلیم و تسلم


قبض


مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای ... نقص و عیب مبیع قبل از قبض ...

بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»

دکتر امامی می فرمایند: نقص و عیب ثمن قبل از قبض مثل نقص و عیب مثمن قبل از قبض است و این جا مثل آنجاست؛ و از نظر وحدت ملاک طبق ماده 388 ق.م. اعمال می شود29.

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی - صفحه اصلی - بلاگ خوان. 20proje20.rzb.ysupport.ir/post573685.html. Translate this page. قیمت فایل فقط 9,200 تومان. خرید. آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی. چکیده.

تحقیق قبض در قرض | YOOZDL-I!

1 تسلیم (اقباض) 2 قبض (تسلم) 3 ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری ...

پاورپوینت روش تدریس نمایشى

در ادامه ابتدا بخشی از متن این پاورپوینت را برای شما آورده ایم ، سپس فهرست مطالب و در انتها تصویری از پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید …

بایگانی‌ها مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی - گردو فایل

مبانی نظری آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد مبانی نظری آثار تسلیم در ...

تلف مبیع قبل از قبض - 20proje20.rozblog.com

مبانی و آثار قاعده تلف مبیع ... تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم ... صاحب نظری در این خصوص ...

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض ...

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک ………………. 2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح ……………….. 2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ……………….

وبلاگ حقوقی اعتدال - بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف ...

و اگر مدلول قاعده بازتاب قصد و اراده طرفین باشد که در حین معامله داشته اند و یا نتیجه دخالت قبض در تحقق انتقال بوده باشد، طبیعتاً می بایستی کاشف از تمام نبودن معاوضه باشد نه آنکه بعد از انعقاد و تحقق انتقال، انفساخ صورت گیرد.

تاثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم - دادراه

تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود تسلیم نادرست (ناقص و معیوب) برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله (بیع) قبل از قبض عقد را منفسخ می کند تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست.