مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایرانمبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

مبانی نظری آثار وضعی ابطال، جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

آثار وضعی ابطال

مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع

بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران

.................

بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون [1]

..................

- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی

..............

الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی

.................

ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی

................

-چالش سلسه مراتب هنجارهای حقوقی

..............

بند دوم: نظریه دوم: عدم تقابل قانون و شرع در عمل [2]

..................

گفتار دوم : انواع کنترل شرعی تصمیمات اداری

اعمال حقوقی یک جانبه اداری دو قسمند: یک دسته به صورت عام و غیر شخصی است؛ (مانند آیین‌نامه و بخشنامه اداری که بوسیله مقامات اداری وضع می‌شود.) عام به این معنی است که حکم آنها شامل همه افراد و یا گروهی از افراد است و همه آنها از نظر قانون برابرند و غیر شخصی به این معنی است که آن حکم ناظر بر وضع حقوقی معینی است نه شخص معینی . به عبارت دیگر وضع حقوقی یعنی یک رابطه حقوقی بین گروهی از افراد است، به گونه ای که هر کس در آن قالب قرار گیرد مشمول آن شناخته می‌شود. دسته‌ای دیگر به صورت اعمال اداری انفرادی و شخصی است که ناظر به شخص و یا اشخاص معینی است (مانند مصوبه های اداری، گواهینامه‌ها، پروانه‌ها، اخطارهای اداری و احکام استخدامی( موتمنی، 1384: 277)

.....................

بند اول: کنترل شرعی تصمیمات عام‌الشمول

................

بند دوم : کنترل شرعی تصمیمات فردی

................

گفتار سوم: اثر زمانی کنترل شرعی تصمیمات اداری در رویه دیوان

حکم ابطال یک تصمیم اداری حکمی است که از دیوان عدالت اداری صادر شده و لازم‌الاجراست. در زمان اجرا مسئله ای که ایجاد مناقشه و بحث می‌کند این است که این حکم از چه زمان واجد اثر خواهد بود. آیا باید آن را ناظر به آینده دانست یا عطف به ما سبق نمود؟ «برخی استدلال می‌کنند که با امعان نظر به ماده 4 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» و همچنین آنچه که در منطق و قواعد حقوقی حکم می‌نماید آثار ناشی از احکام ابطال مقررات می بایست نسبت به آتی تسری پیدا کند و موید این مطلب قسمت اول ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد که چنین مقرر می دارد : «اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است........» در حالی‌که چنین نبوده و به موجب قسمت دوم همین ماده که مقرر می‌دارد: “..........مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام می‌نماید.» (درویشی، 1388 : 260)

.................

بند اول: رویه شورای نگهبان در زمان قانون سابق دیوان عدالت اداری :

....................

بند دوم: اثر قهقرایی ابطال به دلیل مغایرت با شرع در قانون جدید دیوان

................

مبحث دوم : ابطال تصمیم اداری به دلیل مغایرت با قانون

گفتار اول: مفهوم قانونمندی

«به عقیده ودل (vedel) استاد مشهور حقوق اداری فرانسه ؛ در یک کشور آزاد اداره نه تنها تابع قانون و قاضی بلکه تابع منافع و مصالح عمومی است . اعمال اداره نمی‌تواند و نباید منافی منافع و مصلحت عمومی اجتماع باشد.» (موتمنی؛ 1387؛ 29) قانونمندی ماهوی خود را در سه سطح مبنا، خود محتوا و همچنین هدف نشان می‌دهد که این سه را در صورت نقض شدن روی هم رفته نقض حکم مقنن می دانند. ( واعظی،1390 : 28)

..................

بند اول: مفهوم قانونمندی ماهوی

................

بند دوم: سوء استفاده از اختیارات

...............

گفتار دوم: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با قانون

.................

بند اول: ابطال در هیات عمومی

.................

بند دوم: ابطال در شعب

.................

فهرست منابع

کتب

  1. ابن احمد،خلیل؛ (1372). العین. چاپ اول . جلد 7 . قم : موسسه دارالهجرت
  2. امامی، محمد، استوار سنگری، کورش؛ (1389)حقوق اداری جلد اول ؛ چاپ13. تهران: نشر میزان؛ ویرایش اول
  3. امامی،محمد؛ استوارسنگری، کورش؛ (1390) حقوق اداری . چاپ اول. جلد دوم . تهران: نشر میزان .
  4. انصاری، ولی الله، (1389)کلیات حقوق اداری . ویرایش اول . چاپ هشتم . تهران : نشر میزان
  5. بیکس، برایان ؛ (1388) فرهنگ نظریه های حقوقی . و تحقیق ایمانی، عباس؛ ؛ چاپ اول؛ تهران: نشر هستی

............................

.............................

............................


[1] - این نظریه بر اساس مقاله دکتر محمد رضا ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به:

(ویژه، محمد رضا؛ تاملی بر سلسله مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛فصلنامه راهبرد،سال هجدهم، شماره پنجاه، بهار 1388،صص5-38

[2] -این نظریه بر گرفته از کتاب دادگستری اساسی / و تحقیق از سید مجتبی واعظی، انتشارات جاودانه جنگل، 1390می باشد.47-56مبانی نظری آثار وضعی ابطال


جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران


مبانی نظری آثار وضعی ابطال


مبانی نظری جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران


مبانی نظری


آثار وضعی ابطال


جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران


پایان نامه با عنوان آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان ...

... مبانی ابطال در حقوق ... آثار وضعی ابطال. ... جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ...

پایان نامه آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

... مبانی ابطال در حقوق ... آثار وضعی ابطال. ... جایگاه حقوقی قواعد شرعی در نظام حقوقی ...

بررسی انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی – Word

دانلود آهنگ کردی محسن لرستانی به نام یک شب ناز

منبع پایان‌نامه ارشد c (3826) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و ...

در فصل دوم به آثار وضعی ابطال اختصاصا آثار وضعی از حیث زمان پرداخته خواهد شد که با معیار علت ابطال (قانونیت و شرعیت) به تفکیک مورد برررسی قرار می‌گیرد.

پاورپوینت فرجام کار (درس 7 دین و زندگی 1)

پاورپوینت فرجام کار (درس 7 دین و زندگی 1) پاورپوینت فرجام کار (درس 7 دین و زندگی 1 ...

تطبیق نظام حقوقی اسلام با حقوق وضعی معاصر » بانک مقالات ...

الف) قواعد حقوقی مربوط به گروههای معینی مانند: بازرگانان، کشاورزان، مهندسان، پزشکان، کارگزاران و اصناف دیگر، تا زمانی از صفت عمومیت و تجرید برخورداراست که این افراد، از آن ویژگیهای صنفی برخوردار باشند.

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

... پایان نامه-مبانی نظری-پایان ... دعوی در نظام حقوقی ایران ... آثار ابطال تصمیمات ...

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض ...

مبانی نظری موارد ابطال اسناد ... توضیحات نظری کامل در ... شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ...

جزوه‌ی احکام وضعی عقود - عدالت

کتب حقوقی و مقالات و فایل های ... فایل صوتی اثبات مسئولیت متصدی حمل و نقل در دعاوی ...

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری ...

در نظام حقوقی ایران، یکی از منابع حقوق اساسی که از یک سو، ریشه در منابع شرعی داشته و از آن کسب اعتبار می کند و از دیگر سو، از زمره آثار رجال سیاسی شمرده می شود، «حکم حکومی» ولیّ مشروع جامعه است.