پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان گیاه عدسپاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان عدس در 30 صفحه

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

کلیات گیاهشناسی

انواع عدس

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

خواص عدس

مضرات

آب و هوای مناسب كاشت عدس

كشت عدس

تاریخ و طرز كاشت

عملیات داشت

برداشت

آفات و بیماریهای عدسمشخصات گیاهشناسی عدس


کلیات گیاهشناسی عدس


ترکیبات شیمیایی عدس


خواص عدس


مزایای عدس


مضرات عدس


خواص دارویی عدس


آفات و بیماریهای عدس


کاشت داشت و برداشت عدس