پاورپوینت بررسی اصول مهندسی اینترنتپاورپوینت بررسی اصول مهندسی اینترنت در 251 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی اصول مهندسی اینترنت در 251 اسلاید قابل ویرایشرئوس مطالب یادگیری

مفاهیم شبکه‌های کامپیوتری
کاربردهای شبکه‌های کامپیوتری
سخت‌افزار شبکه
دسته‌بندی شبکه‌ها
روشهای برقراری ارتباط دو ماشین در شبکه
مدل هفت‌لایه‌ای OSI
مدل چهارلایه‌ای TCP/ IP
فصل اول: مفاهیم شبكه‌های كامپیوتری

هدفهای آموزشی :

مفهوم شبکه و کاربردهای آن
سخت‌افزار شبکه
انواع سوئیچینگ
طراحی شبکه و اصول لایه‌بندی
مدل هفت‌لایه‌ای OSI از سازمان استاندارد جهانی
مدل چهارلایه‌ای TCP/IPشبكـه‌های كامـپـیــوتـری مجموعه‌ای از كامپیوترهای مستقل است كه به نحوی با یكدیگر اطلاعات و داده مبادله می‌نمایند.

استقلال كامپیوترها
کارکردن هر ماشین به تنهایی در صورت نبودن در شبکه

تبادل داده
رد‌و‌بدل‌نمودن داده بدون توجه به نوع کانال انتقال

كاربردهای شبكه‌های كامپیوتری

اشتراك منابع
حذف محدودیت‌های جغرافیایی در تبادل داده‌ها
كاهش هزینه‌ها
بالا رفتن قابلیت اعتماد سیستمها
افزایش كارایی سیستم
خدمات معمول در شبكه
دسترسی به بانكهای اطلاعاتی راه دور
پست الكترونیكی
خدمات انتقال فایل
ورود به سیستم از راه دور
گروههای خبری
جستجوی اطلاعات مورد نیاز
تبلیغات
تجارت الكترونیكی
بانكداری الكترونیكی
سرگرمی و محاوره
مجلات و روزنامه‌های الكترونیكی
محاوره مستقیم و چهره به چهره از راه دور

كنفرانس از راه دور
یافتن اشخاص مورد نظر در جهان
تلفن ودور‌نگار از طریق شبكه
رادیو از طریق شبكه
آموزش از راه دور
ارائه مدون اطلاعات فنی و علمی
اخبار مربوط به هنر ، ورزش ، سیاست ، تجارت و…
كاریابی و اشتغال
درمان از راه دور
خرید و فروش روزمره با استفاده از كارت اعتباری
انجمن‌های خیریه
مشاوره از راه دور


دسته بندی سخت افزار شبکه‌های کامپیوتری


از دیدگاه تکنولوژی انتقال

شبکه‌های
نقطه به نقطه
شبکه‌های پخش فراگیر


از دیدگاه مقیاس بزرگی

1-شبکه های LAN
2-شبکه های MAN
3-شبکه های WAN
روشهای برقراری ارتباط دو ماشین در شبکه

1- سوئیچینگ مداری
Circuit Switching
2- سوئیچینگ پیام
Message Switching
3- سوئیچینگ بسته و سلول
Packet Switching / Cell Switching

1- سوئیچینگ مداری
Circuit Switching

لزوم برقراری اتصال فیزیکی بین مبدأ و مقصد جهت انتقال اطلاعات


معایب
نیاز به زمان قابل توجهی برای برقراری ارتباط بین فرستنده و گیرنده ?
? عدم امکان برقراری ارتباط توسط ماشینهای دیگر با دو ماشین فرستنده و گیرنده هنگام اشغال بودن کانال توسط دو ماشین2- سوئیچینگ پیام
Messeage Switching

مختص انتقال دادهای دیجیتال ?
اتصال دائمی هرایستگاه با مرکز سوئیچ خود ?
اضافه نمودن اطلاعات لازم به داده ها قبل از ارسال آن به مرکز سوئیچ توسط ایستگاه فرستنده ?
دریافت کامل پیام توسط هر مرکز سوئیچ و انتخاب کانال خروجی مناسب بر اساس آدرس ?
گیرنده موجود در دادهمشکل سوئیچینگ پیام

عدم محدودیت طول پیام

بالا بودن حافظه‌های موجود درهر مرکز سوئیچ ?
ارسال مجدد داده‌ها در صورت خرابی یک بیت در پیام ?
تأخیر زیاد در رسیدن پیام ?


مزایا
بسیار سریع و کارآمد ?
عدم اشغال کانال ?
3- سوئیچینگ بسته و سلول
Packet / Cell Switching

شکستن پیام توسط ایستگاه فرستنده به قطعات کوچکتری به نام بسته و ارسال هر بسته به همراه اطلاعات لازم برای بازسازی آن به طور جداگانه به مراکز سوئیچ
مقایسه دو روش سوئیچینگ پیام وبسته/ سلول

مجموع تأخیر کمتر در روش سوئیچینگ بسته نسبت به روش سوئیچینگ پیام ?
نیاز به فضای حافظه کمتر و قابل تأمین در هر مرکز سوئیچ در روش سوئیچینگ ?
بسته
عدم تأثیر خرابی یک بسته در کل پیام ارسالی و نیاز به ارسال مجدد فقط همان بسته ?
مدل هفت لایه‌ای OSI از سازمان استاندارد جهانی ISO


? لایه فیزیكی Physical layer
? لایه پیوند داده‌ها Data link layer
? لایه شبكه Network layer
? لایه انتقال Transport layer
?لایه جلسه Session layer
? لایه ارائه ( نمایش ) Presentation layer
? لایه كاربرد Application layerلایه فیزیکی Physical Layer

انتقال بیتها به صورت سیگنال الکتریکی و ارسال آن بر روی کانال ?
واحد اطلاعات : بیت ?


پارامترهای قابل توجه :

ظرفیت كانال فیزیكی و نرخ ارسال ?
نوع مدولاسیون ?
چگونگی كوپلاژ با خط انتقال ?
مسائل مكانیكی و الكتریكی مانند نوع كابل، باند فركانسی، نوع ?
رابط (كانكتور) كابل
لایه پیوند داده Data Link Layer -

وظایف :
به مقصد رساندن داده‌ها روی یك كانال انتقال بدون خطا و مطمئن با استفاده از مكانیزمهای كشف و كنترل خطا.
شكستن اطلاعات ارسالی از لایه بالاتر به واحدهای استاندارد و كوچكتر و مشخص نمودن ابتدا و انتهای آن از طریق نشانه‌های خاصی بنام Delimiter.
كشف خطا از طریق اضافه كردن بیتهای كنترل خطا
كنترل جریان یا تنظیم جریان ارسال فریمها (مكانیزمهای هماهنگی بین مبدأ و مقصد)
اعلام وصول یا عدم رسیدن داده‌ها به فرستنده
وضع قراردادهائی برای جلوگیری از تصادم سیگنالهای ارسالی (این قراردادها در زیرلایه‌ای بنام MAS تعریف شده است)
كنترل سخت‌افزار لایه فیزیكیلایه شبكه

سازماندهی اطلاعات بصورت بسته و ارسال جهت انتقال مطمئن به لایه پیوند داده‌ها تعیین مسیـر هـر بستـه ارسـالی بـرای رسیدن به مقصد جلوگیری از ازدحام و ترافیك در بین مسیریابها و سوئیچها اختصـاص آدرسـهـای مشخص و استاندارد بـرای هر بستة آماده ارسال این لایه بدون اتصال است.


لایه انتقال

ارسال یك بسته ویژه قبل از ارسال بسته‌ها برای اطمینان از آمادگی گیرنده برای دریافت اطلاعات شماره‌گذاری بسته‌های ارسالی برای جلوگیری از گم‌شدن یا ارسال دوباره بسته‌ها حفظ ترتیب جریان بسته‌های ارسالی آدرس‌دهی پروسه‌های مختلفی كه روی یك ماشین واحد اجرا می‌شوند. تقسیم پیامهای بزرگ به بسته‌های اطلاعاتی كوچكتر بازسازی بسته‌های اطلاعاتی و تشكیل یك پیام كامل شماره‌گذاری بسته‌های كوچكتر جهت بازسازی تعیین و تبیین مكانیزم نامگذاری ایستگاههای موجود در شبكه


لایه جلسه Session Layer

برقراری و مدیریت یك جلسه
شناسائی طرفین
مشخص نمودن اعتبار پیامها
اتمام جلسه‌ها
حسابداری مشتریها


لایه ارائه (نمایش)

فشرده‌سازی فایل
رمزنگاری برای ارسال داده‌های محرمانه
رمزگشائی
تبدیل كدها به یكدیگر هنگام استفاده دو ماشین از استانداردهای مختلفی برای متنلایه كاربرد Application Layer

تعریف استانداردهائی نظیر :
انتقال نامه‌های الكترونیكی
انتقال مطمئن فایل
دسترسی به بانكهای اطلاعاتی راه دور
مدیریت شبكه
انتقال صفحه وبروش CSMA/CD:
گوش دادن ایستگاه متقاضی ارسال فریم به كانال در صورت آزاد بودن كانال آغاز ارسال فریم اشغال بودن كانال توسط ایستگاه دیگر منتظر شدن تا اتمام ارسال و در صورت آزاد شدن كانال شروع ارسال فریم احتمال تصادم سیگنال به دلیل منتظر بودن ایستگاههای دیگر جهت ارسال فریم جهت كشف سریع تصادم : گوش دادن به كانال هنگام ارسال فریم تا در صورت بروز تصادم ارسال فریم متوقف گردد مواجه‌شدن ایستگاه آغاز‌كننده ارسال با تصادم تولید عدد تصادفی توسط ایستگاه و توقف ارسال فریم به مدت عدد تصادفی و گوش دادن به خط تولید سیگنال نویز روی كانال هنگام آگاهی هر ایستگاه از تصادم جهت اطلاع ایستگاههای دیگردانلود پاورپوینت بررسی اصول مهندسی اینترنت


تحقیق بررسی اصول مهندسی اینترنت


مقاله بررسی اصول مهندسی اینترنت


پاورپوینت بررسی اصول مهندسی اینترنت


بررسی اصول مهندسی اینترنت


اصول مهندسی


اینترنت


دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و کاراموزی

دانلود طرح توجیهی کاراموزی و پاورپوینت های اموزشی,دانلود پاورپوینت طرح توجیهی و ...

ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - iredu.ir

ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 96 دفترچه ثبت نام ...

کاروفناوری کلاله - suherfe.blogfa.com

کاروفناوری کلاله - کاروفناوری ششم،کاروفناوری هفتم،کاروفناوری هشتم،کاروفناوری نهم

مرجع علوم مدیریت ایران :: دانلود مقاله، پاورپوینت و ...

مرجع دانلود انواع pdf ،word و ppt مقالات، پاورپوینت ها، جزوات، مقاله های ترجمه شده مدیریتی ...

دانلود جزوه آموزش سریع اکسل - jozve.org

هدف این سایت انتشار جزوه، مقالات درسی و نمونه سوالات امتحانی در اینترنت جهت استفاده ...

پرشین گیگ اولین ارائه دهنده سرویس های ابری و اینترنت پرسرعت

ارائه خدمات اینترنت پرسرعت adsl2+ از مهمترین سرویس های پرشین گیگ محسوب می شود. پرشین گیگ ...

دانلود جزوه اقتصاد کلان رشته حسابداری – جزوه

توضیحات : دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی ...

پی سی دانلود: نرم افزار، فیلم، بازی، کتاب، آموزش و برنامه ...

دانلود Opera v54.0.2952.60 + 12.18 Build 1873 x86/x64 - نرم افزار مرورگر اینترنت اپرا [562,386] دانلود Foxit ...

سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران

سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب ...

موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

مهندسی مکانیک (حرارت وسیالات، جامدات، ساخت و تولید، مکاترونیک، نیروگاه، طراحی ...

موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

مهندسی مکانیک (حرارت وسیالات، جامدات، ساخت و تولید، مکاترونیک، نیروگاه، طراحی ...

دانلود Etabs 2013 همراه با كرك تست شده - مهندسی عمران

برای رفع نیاز شما دانشجویان و مهندسین عمران به آموزش های تخصصی مهندسی عمران کتابهای ...

monitoring and accruals-based earnings management با …

فروشگاه مارکت شاپ با فروش : ساعت مچی ، ساعت دیواری ، لوازم آرایشی ، پوشاک ، لوازم خانگی ...

دانلود مقاله منافع عمومی تحقیقات حسابداری

"منفعت عمومي" عبارتي است كه ما به عنوان محققين حسابداري آن را با حسابداري با استفاده ...

www mmgh medu ir - غیردولتی - وزارت آموزش و پرورش - …

١ مرداد ١٣٩٧ - ٠١:۴٧:۵٧بازی اندر بازی آندر گراند دانلود سیو بازی نید فور اسپید آندر ...

دانشگاه محقق اردبیلی سیستم جامع گلستان - دانشگاه محقق ...

University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی. ... دفترچه تلفن آنلاين دانشگاه · سيستم تغيير ...

علوم انسانی - پروژه دات کام - prozhe.com

دریافت جدیدترین پروژه ها و مقالات. بعد از مشترک شدن ، برای شما ایمیلی ارسال خواهد شد ...

شیمی پیام نور - csq.ir

کاملترین سایت شیمی کاربردی پیام نور شامل کلیه ی نمونه سوال های پایان ترم پیام نور ...

دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ویرایش 7 - کنکور

» مصاحبه با رتبه 21 ارشد 97 مهندسی مکانیک » مصاحبه با رتبه 81 ارشد 97 مهندسی مکانیک ...

اصول مقاله نویسی : شیوه نگارش و تدوین مقاله علمی پژوهشی ...

نظر شما بسیار مهم است. به عنوان یک فرهیحته و نخبه ایرانی کدام یک از موارد زیر را برای ...

آموزشگاه کامپیوتر,آموزشگاههای برتر کامپیوتر,برترین ...

معرفی دوره های آموزش شبکه و سخت افزار. آموزش کامل مهندسی شبکه عملی: امروزه شرکت ها و ...

آموزش برنامه‌نویسی از مبتدی تا پیشرفته - فرادرس

بدون شک، برنامه نویسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که امروزه نه تنها برای فارغ ...

آزمون 7 فروردین 94 قلمچی سال چهارم رشته ریاضی و تجربی - کنکور

توضیحات بطحایی درباره تاثیر قطعی ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸. 1455 بازدید. جزئیات ...

اعضاي هيأت علمي: علي سررشته داري

علي سررشته داري استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک دکترای مهندسی مکانیک ...