پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای چمنپاورپوینت با عنوان آفات و بیماریهای چمن در 26 صفحه

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

آفات وبیماری های چمن
مقدمه
عوامل ایجاد بیماری
انواع بیماری های چمن
بیماری های مهم چمن
منابعآفات و بیماریهای چمن


آفات چمن


بیماریهای چمن


تحقیق پیرامون بیماریهای چمن


پاورپوینت بررسی گزارش افزایش تولید محصولات زراعی

پاورپوینت بررسی گزارشکار آزمایشگاه کنترل

پاورپوینت بررسی گمرك

پاورپوینت بررسی گیاهان داروئی

پاورپوینت بررسی مبانی کامپیوتر و برنامه سازی