پاورپوینت کشاورزی با عنوان آفات و بیماریهای چمنپاورپوینت با عنوان آفات و بیماریهای چمن در 26 صفحه

این پاورپوینت شامل مطالب زیر می باشد:

آفات وبیماری های چمن
مقدمه
عوامل ایجاد بیماری
انواع بیماری های چمن
بیماری های مهم چمن
منابعآفات و بیماریهای چمن


آفات چمن


بیماریهای چمن


تحقیق پیرامون بیماریهای چمن