پاورپوینت بررسی حافظه های ثانویپاورپوینت بررسی حافظه های ثانوی در 26 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل

پاورپوینت بررسی حافظه های ثانوی در 26 اسلاید قابل ویرایشحافظه های ثانوی Secondary Storage Devices


انواع مختلف حافظه های ثانوی کدامند؟

مقایسه انواع حافظه ها از نظر سرعت و هزینه چگونه میباشد؟

چه نوع حافظه برای چه حجم از داده ها مناسب میباشد؟


ساختار دیسکهای سخت چگونه میباشد؟

اطلاعات سربار (Non Data Overhead) چیست؟

زمان دسترسی به دیسکها باعث چه مشکلاتی میشود؟


انواع مختلف حافظه های ثانوی کدامند؟

حافظه های با دسترسی مستقیم (Direct Access Devices)
دیسکهای مغناطیسی (Magnetic Disks)
دیسکهای سخت : (Hard Disks) ظرفیت بالا
دیسکت ها : (Floppy Disks) ظرفیت پایین و سرعت کم
دیسکهای نوری ) یا لیزری ( یا CD-ROM : ظرفیت خیلی بالا

حافظه های با دسترسی سریال (Sequential Access Devices)
نوارهای مغناطیسی : (Magnetic Tapes) دسترسی Sequential سریع
ساختار دیسکهای سخت (Hard Disks)


شیار (Track) چیست؟
هر صفحه به چندین شیار بصورت دایره های متحد المرکز تقسیم میشوند.
بخش (Sector) چیست؟
هر شیار به تعدادی بخش که کوچکترین واحد آدرس دهی (addressable units) میباشند تقسیم میشود.
سیلندر (Cylinder) چیست؟
شیارهای صفحات مجاور تشکیل یک سیلندرمجازی می دهند که بطورهمزمان بوسیله مجموعه هد ها قابل خواندن یا نوشتن میباشند.

نوع اول: سازماندهی شیارها بر حسب سکتور

کلاستر (Cluster)چیست ؟

تعدادی مشخص و ثابت از سکتورهای متوالی میباشد. (منطقا متوالی؟)

که بوسیله File Manager خوانده ، نوشته ، رزرو یا حذف می شود.

(چه تعداد؟)
(کجا تعیین میشود؟)
قسمت (Extent) چیست؟

تعدادی کلاستر متوالی ) منطقا؟ ( که بطور یکجا برای یک فایل رزرو شده باشند.

یک extent میتواند شامل چند شیار یا حتی چند سیلندر متوالی نیز باشد.
(چه تعداد؟)
(کجا تعیین میشود؟)اطلاعات سربار (Non Data Overhead)

مثال:
یک دیسک بلوکی با شیارهای 20 000 بایتی و با 300 بایت اطلاعات سربار بر هربلوک در نظر میگیریم،
تعداد رکوردهای 100 بایتی در هر شیار را برای دو حالت مختلف حساب میکنیم:

حالت اول: اگر هر بلوک حاوی 10 رکورد باشد:
فاکتور بلوک 10 =
داده های هر بلوک (10*100 ) = 1000 =
اطلاعات سر بار 300 =
تعداد بلوک در هر شیار 15 = 15.38 = 20000 / 1300 =
تعداد رکورد در هر شیار 150 = (15*10) =

(Fragmentation rate?)


زمان دسترسی به دیسکهای سخت (Hard Disks Access Time)

زمان دسترسی به داده های دیسکهای سخت چگونه میباشد؟

زمان دسترسی به داده های یک سکتور چگونه میباشد؟


زمان جستجو : (Seek Time)

برای قرار گرفتن هد روی سیلندر مورد نظر

تاخیر چرخشی : (Rotational Delay)

برای قرار گرفتن هد روی سکتور مورد نظر

زمان انتقال داده : (Transfer Time)

برای خواندن یا نوشتن داده های سکتوردانلود پاورپوینت بررسی حافظه های ثانوی


تحقیق بررسی حافظه های ثانوی


مقاله بررسی حافظه های ثانوی


پاورپوینت بررسی حافظه های ثانوی


بررسی حافظه های ثانوی


حافظه ثانوی