مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعیمبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی

مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی،

خلاصه ای از کار:

ناهنجاری اجتماعی و گردشگری

- مقدمه

سفر همواره جایگاه خاصی را در فرهنگ تمدن و ادیان کشورهای مختلف جهان و بخصوص ایران با تمدن7000 ساله اش، داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین پر است از افسانه ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می کند. در فرهنگ ایرانی اسلامی

...............

- موقعیت ایران در صنعت گردشگری
بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه های طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطلوبی قرار نگرفته است. در حالی که سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه های جهانگردی از درآمد گردشگری جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد.
.................

- موانع رشد صنعت گردشگری در ایران
علی رقم آنکه ایران یکی از کشورهای مستعد در زمینه گردشگری محسوب میشود اما به دلایل بسیاری رشد این بخش در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه مطلوب و قابل توجه نبوده است. کارشناسان و صاحبنظران دلایل فراوانی را بعنوان موانع بر سر راه رشد این صنعت بیان نموده اند که مختصراً به هر یک از آنها میپردازیم.
1- ضعف مدیریت کلان در صنعت گردشگری
...................

2- عدم توجه به توسعه منابع انسانی در صنعت گردشگری

..................

- عوامل و عناصر موثر در صنعت گردشگری
در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و نبود یکی از آنها باعث نا کارآمدی وجود دیگری میشود، لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفائی این صنعت باشیم.
................

شناسائی فرصت های پنهان گردشگری در ایران و اثرات آن بر جامعه
در کشور ما ایران فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است.

..............

- هنجارهای اجتماعی

در اصطلاح دانشجامعه‌شناسیبه یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که روابط و کنش‌های اجتماعی را تنظیم می‌کند، اکثریت جامعه خود را به آن پایبند می‌دانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند، جامعه او را مجازات می‌کند.

.............

ویژگی های هنجار :

1- هنجار ، استاندارد شرایط است و صرفاً بخاطر استحکام شرایط وضع می شود.

2- وجود هنجار در شرایط مختلف به شخص کمک می کند که چگونه در یک وضع خاص رفتار کند، بدون اینکه خود متحمل زحمتی شود.

.............

درون ذهنی کردن (ملکه ساختن) هنجارها

آدمها در نتیجه ی یک فراگرد موفق اجتماعی شدن ، هنجارهای یک فرهنگ را ملکه ی ذهنشان می.

..............

سلسله مراتب هنجارها

هنجارها از نظر الزام و اهمیت یکسان نیستند ، چنان که برخی هنجارها از چنان اهمیت و الزامی

..............

- ناهنجاری های اجتماعی یا انحراف اجتماعی

جامعه شناسان، هرگونه رفتاری را که با چشم داشت های جامعه یا گروه معینی در داخل جامعه، تطابق نداشته باشد، انحراف (نا به هنجاری) می نامند. در واقع، انحراف، به دوری جستن از هنجارها

............

- نقش هنجارهای اجتماعی و امنیت اجتماعی در توسعه پایدار گردشگری

مفهوم امنیت همچون بسیاری از مفاهیم دیگر،‌ در طول تاریخ تغییر یافته و روندی رو به رشد داشته است. شک نیست که مفهوم « امنیت»‌ همسان و موازی با مفهوم «بشر» تعالی یافته،‌ تا امروزه ما تعریفی بسیار متفاوت از تعریف اولیه آن داشته باشیم. چنان که در دوران ماقبل از تاریخ، امنیت، تنها

...........

- هنجار های اجتماعی و توسعه نیافتگی ایران

توسعه اصطلاحی است كه در مجامع و محافل و نوشته های گوناگون به تنهایی یا به همراه

.............

- آسیب شناسی اجتماعی ناهنجاری ها

آسیب شناسی اجتماعی، به شناخت علل و عوامل، نشانه ها و علایم آسیب پذیری یا آسیب گیری انسان در جامعه و زندگی اجتماعی یعنی تربیتی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد. آسیب ها و زیان ها ممکن است دارای زمینه های مادی باشد یا از امور غیر مادی یا از هر دو دسته امور منشأ گیرند.

...................

- قابلیت اصلاح مسائل اجتماعی

معیار دیگر برای شناخت مسائل اجتماعی این است كه مردم معتقد باشند این مسائل قابل اصلاح است و البته این مسایل از نوع مسایل آشكار هستند و نه همه مسایل اجتماعی. جبرگرایی و یا

......................

منابع

ازكیا، مصطفی، 1379 : جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران.

پوریا، پ. 1374. مقدمه ای بر برنامه ریزی جهانگردی. ماهنامه اطلاعات سیاسی، اقتصادی، شماره 45 و 46، صص 17-24.

..................مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعیمبانی نظری گردشگری


مبانی نظری ناهنجاری اجتماعی


مبانی نظری


گردشگری


ناهنجاری اجتماعیمبانی نظری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری – File tax

مبانی نظری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری. سرمایه اجتماعیدر فرهنگ واژگان ...

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی ...

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا(جغرافیا)

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری ...

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و ... رابطه توسعه پایدار گردشگری و سرمایه اجتماعی.

مبانی نظری عشق و دوستی نظریه پرخاشگری و بازیهای رایانه ای

مبانی نظری گردشگری و ناهنجاری اجتماعی، مبانی نظری عوامل خاکساز و اثرات آن‏ها بر ...

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و توسعه ...

شما در حال مشاهده ی متنی خلاصه از فایلی با نام دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری میباشد.

بررسی رابطه بین دینداری اسلامی و ادراک ساکنین از پیامدهای ...

... ساکنین,مبانی نظری ... اجتماعی و فرهنگی گردشگری ... و ناهنجاری‌های اجتماعی ...

پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری روستایی

2-6- گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی.. 23. 2-7- گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی.. 30. 2-8- پیشینه تاریخی گردشگری روستایی.. 31. 2-9- گردشگری روستایی در تجارب جهانی.. 34. 2-9-1-1-….

مبانی نظری روابط اجتماعی زن و مرد

محیط زیست و گردشگری; ... مبانی نظری روابط اجتماعی زن و ... عوارض و ناهنجاری‌هایی دارد ...

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی ...

پیشینه و مبانی نظری نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستا , پیشینه و ...

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان. موضوع مسئولیت اجتماعی از مباحث ...